Врожай заради майбутнього: сільське господарство без використання дитячої праціПровідною темою Всесвітнього дня боротьби за ліквідацію дитячої праці 12 червня 2007 року є викоренення дитячої праці, особливо її найгірших форм, у сільському господарстві. Врожай заради майбутнього: сільське господарство без використання дитячої праціПровідною темою Всесвітнього дня боротьби за ліквідацію дитячої праці 12 червня 2007 року є викоренення дитячої праці, особливо її найгірших форм, у сільському господарстві. Врожай заради майбутнього: сільське господарство без використання дитячої праціПровідною темою Всесвітнього дня боротьби за ліквідацію дитячої праці 12 червня 2007 року є викоренення дитячої праці, особливо її найгірших форм, у сільському господарстві.

Зважаючи на це, 12 червня 2007 року Міжнародна організація праці (МОП), Організація ООН з продовольства та сільського господарства (ФАО), Міжнародний фонд розвитку сільського господарства (МФРСГ), Міжнародний інститут вивчення продовольчої політики (МІВПП) Консультативної групи з міжнародних сільськогосподарських досліджень (КГМСД), Міжнародна федерація сільськогосподарських виробників (МФСВ), що об'єднує фермерів/роботодавців та їх організації, та Міжнародна спілка асоціацій працівників харчової промисловості, сільського господарства, готельного та ресторанного бізнесу, тютюнової промисловості та суміжних секторів (МСАП), яка представляє працівників та їх організації, підписали угоду про глобальне партнерство з метою боротьби з дитячою працею у сільському господарстві.

«Я надзвичайно вітаю партнерство з цими міжнародними сільськогосподарськими організаціями, оскільки лише через включення питання подолання дитячої праці до відповідних політик та повноважень організацій, а також спільні дії, ми можемо посилити світовий рух, спрямований на викоренення дитячої праці», зазначив Генеральний директор МОП, Хуан Сомавіа. «Шляхом докладання конкретних зусиль ми зможемо подолати найгірші форми дитячої праці до 2016 року».

Також, МОП закликала уряди країн світу до наступного:
1. Дотримуватися законодавства про дитячу працю
2. Вживати заходів для захисту дітей від шкідливої сільськогосподарської праці
3. Підтримувати реалізацію стратегій і програм розвитку села, спрямовані на підвищення рівня життя, забезпечувати урахування питань дитячої праці в сільськогосподарській політиці
4. Долати розрив у рівні та можливостях освіти на селі й у місті, для дівчат і хлопців
5. Створювати додаткові можливості працевлаштування молоді на селі.

За даними Міжнародної організації праці (МОП),

в усіх країнах світу сільське господарство є сектором економіки з найбільшою часткою використання дитячої праці - близько 70%. Понад 132 мільйони дівчат і хлопців у віці від 5 до 14 років працюють у рослинництві та тваринництві, допомагаючи постачати їжу та напої, які ми споживаємо, або сировину, з якої потім виробляються інші товари .

За даними Державного комітету статистики України, більшість дітей з числа економічно активних (таких всього 350 тисяч в Україні), а саме 46%, працюють у сільському господарстві. За результатами якісного дослідження «Оцінювання використання дитячої праці в шести секторах неформальної економіки та незаконної діяльності в Україні», що проводилося Програмою МОП-ІПЕК, сільське господарство є одним із секторів економіки з найбільшою часткою споживання дитячої праці. Діти, які залучені до виконання сільськогосподарських робіт, здебільшого 14-15 років; їх середній робочий день триває по 5-6 годин. Близько 1/3 дітей, що працюють у сільському господарстві, мають проблеми зі здоров'ям (проблеми зі спиною, руками та ногами) і постійно працюють з небезпечними для них речовинами.

Україні ратифікувала Конвенцію МОП №138 про мінімальний вік для прийому на роботу та Конвенцію МОП №182 про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці, взявши на себе зобов'язання здійснити негайні та ефективні заходи щодо забезпечення заборони та ліквідації найгірших форм дитячої праці.

Відповідно до Конвенцій МОП, дитяча праця - це праця, що шкодить добробуту дітей, заважає їхній освіті, розвитку та майбутньому професійному становленню. Дитина, яка змушена працювати протягом тривалого періоду часу в полі, не має змоги повноцінно відвідувати шкільні заняття чи проходити професійну підготовку, а відтак, отримувати освіту, що дозволить їй вирватися з тенет бідності у майбутньому. Становище дівчат, зайнятих у сільському господарстві, погіршується ще й тим, що вони нерідко мають виконувати хатню роботу після денної праці в полі.

Відповідно до Конвенцій МОП №138 та №182, не вся сільськогосподарська робота, яку виконують діти, є поганою і підлягає викорененню. Виконання завдань, що відповідають віку дитини, не пов'язані з високим ризиком, не відволікають дитину від навчання й не порушують її право на відпочинок, не є проблемою. Трудове виховання є корисним для дітей, оскільки розвиває практичні та соціальні навички й уміння, що знадобляться в їхньому дорослому трудовому житті. Позитивний досвід посильної роботи в сільському господарстві формує у молоді повагу до себе й упевненість у своїх силах.

До кінця 1980рр. проблема дитячої праці залишалася поза увагою світової спільноти. Однак у 1992 році, після ухвалення Конвенції ООН про права дитини, МОП започаткувала Міжнародну Програму з викоренення найгірших форм дитячої праці (МОП-ІПЕК) - найбільшу програму технічного співробітництва у галузі попередження та викоренення дитячої праці. Сьогодні учасниками Програми МОП-ІПЕК є 86 країн. Метою Програми є поступова ліквідація найгірших форм дитячої праці шляхом зміцнення національного потенціалу країн світу у вирішенні питань проблеми дитячої праці та сприяння урядам цих країн ефективно впроваджувати положення Конвенції МОП №182. Пріоритетом є викоренення найгірших форм дитячої праці, визначених у Конвенції МОП №182, які включають шкідливу працю, сексуальну експлуатацію в комерційних цілях, торгівлю дітьми та всі форми рабства.

В Україні Програма МОП-ІПЕК реалізується з 2001 року в рамках програми технічного співробітництва між Урядом України та МОП. Від початку виконання Програми її роботу було спрямовано на гармонізацію чинного законодавства з положеннями Конвенцій МОП №138 та №182; формування відповідних національних політик у співпраці з національними соціальними партнерами; надання прямої допомоги дітям, а саме: 4,572 дітей було вилучено з найгірших форм дитячої праці, їм було надано медико-психологічну і соціальну допомогу та освітні послуги.

* * * * * *

За більш детальною інформацією просимо звертатися до Павлюченко Анни, асистента Програми МОП-ІПЕК в Україні: тел. +38044 289-87-48, електронна пошта: ipec_pavluchenko@mlsp.gov.ua