Новий звіт ООН закликає надавати більшої уваги екології в процесі національного розвитку та міжнародної інтеграції України Природоохоронні проблеми перебувають здебільшого на другорядних ролях, коли йдеться про їх відображення в бюджетному процесі та державних стратегічних програмах, говорять фахівці. Низький пріоритет екологічної складової у національних програмах розвитку відлякує закордонних інвесторів та є суттєвим бар’єром залучення більших коштів з міжнародних джерел, говориться в новому звіті, який презентувався сьогодні експертами Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні спільно з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України. Новий звіт ООН закликає надавати більшої уваги екології в процесі національного розвитку та міжнародної інтеграції України Природоохоронні проблеми перебувають здебільшого на другорядних ролях, коли йдеться про їх відображення в бюджетному процесі та державних стратегічних програмах, говорять фахівці. Низький пріоритет екологічної складової у національних програмах розвитку відлякує закордонних інвесторів та є суттєвим бар’єром залучення більших коштів з міжнародних джерел, говориться в новому звіті, який презентувався сьогодні експертами Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні спільно з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України. Новий звіт ООН закликає надавати більшої уваги екології в процесі національного розвитку та міжнародної інтеграції України Природоохоронні проблеми перебувають здебільшого на другорядних ролях, коли йдеться про їх відображення в бюджетному процесі та державних стратегічних програмах, говорять фахівці. Низький пріоритет екологічної складової у національних програмах розвитку відлякує закордонних інвесторів та є суттєвим бар'єром залучення більших коштів з міжнародних джерел, говориться в новому звіті, який презентувався сьогодні експертами Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні спільно з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

"Не дивлячись на те, що існують численні екологічні закони, укази та постанови, в Україні досі не було такого всебічного документу з національної політики - а саме доктрини - в галузі навколишнього природного середовища. Цей звіт пропонує цілу структуру щодо можливого впровадження політики, визначає ключові пріоритети на середню- та довготермінову перспективу в державі," - сказав Постійний Координатор системи ООН та Постійний Представник ПРООН в Україні пан Френсіс О'ДОННЕЛЛ, виступаючи на офіційній презентації документу.

Документ, який називається "Національна екологічна політика України: оцінка і стратегія розвитку", демонструє сильні й, водночас, слабкі сторони національного екологічного потенціалу України, надає низку ключових рекомендацій та напрямків щодо його подальшого розвитку та впровадження ефективної екологічної політики.

Документ надає комплексну стратегічну оцінку стану національного навколишнього середовища в контексті міжнародних зобов'язань України, таких як виконання Кіотського протоколу щодо викидів вуглекислого газу. В цілому, фахівці групи авторів звіту проаналізували різноманітні складові частини національної еко-політики, включно з проблемами забруднення повітря, системи управління відходами та національного водокористування. У звіті також аналізуються проблеми пов'язані з біологічним розмаїттям, визначаються потреби екологічної освіти та роль громадських організацій у справі захисту навколишнього середовища.

У документі наводяться дані зі звіту про Індекс Екологічної Стабільності, який було надруковано на Всесвітньому економічному форумі у 2002 році, згідно з яким Україна посідала 137-ме місце з 142 країн, що аналізувалися за цим індексом. Автори звертають увагу на занадто великі обсяги використання енергії українською економікою. Частка українського ВВП на використання енергії приблизно в 9 разів вище, ніж в середньому по світу. Фахівці звертають увагу на проблему використання атомних електростанцій та на той факт, що приблизно 45% енергії в Україні досі виробляється на теплоелектростанціях шляхом спалювання органічного палива, які в свою чергу роблять свій «внесок» в погіршення парникового ефекту.

В цілому обсяги шкідливих викидів на душу населення в Україні перевищують такі самі показники для розвинутих держав у декілька разів. Добре-відомий європейський принцип, за яким забруднювачі навколишнього середовища платять за заподіяну шкоду, не застосовується в Україні належним чином. Крім того, функції економічного стимулювання дотримання екологічних вимог ще недостатньо розвинені й не примушують підприємства-забруднювачів змінювати їхні технології виробництва на природозахисні.

Фахівці зазначають, що серед населення України зростає кількість хронічних хвороб, порушень з боку захисних систем організму. Науковці свідчать, що через низьку якість атмосферного повітря в містах з металургійною промисловістю значно підвищилась загальна захворюваність і смертність населення. Крім того, тривалість життя серед новонароджених стала меншою за очікувану. Найгірша ситуація щодо забруднення повітря спостерігається в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Кривому Розі, Львові, Маріуполі, Одесі та Запоріжжі.

В документі також розглядаються нестача питної води та важке становище із забезпеченням питною водою сільського населення України, яке для питних потреб використовує здебільшого ґрунтові води. Наприклад, у 14 областях України через природні й техногенні причини 1228 населених пунктів не мають гарантованих джерел водопостачання і їхні жителі змушені повністю або частково користуватися привізною водою. Структура водокористування не відповідає особливостям формування і територіально-часового розподілу водних ресурсів країни й зумовлює створення катастрофічних ситуацій із забезпеченням водою населення та галузей економіки як за кількісними, так і за якісними показниками, говориться у звіті.

По завершенню комплексної стратегічної оцінки національного екологічного потенціалу, автори звіту отримали можливість сформулювати стратегічні рекомендації для державних можновладців у сфері охорони навколишнього природного середовища. Ці рекомендації містять механізми задля раціонального використання й відтворення природно-ресурсного потенціалу і забезпечення екологічної безпеки, створення еколого-економічних передумов для переходу на засади ефективного екологічного управління і сталого розвитку.

Як зазначається в документі, наявність політичної волі та вдалого керівництва на найвищих рівнях Уряду набуває найважливішого значення. Серед низки рекомендацій, які покликані гарантувати, що процес національного сталого розвитку держави відбуватиметься ефективно, є запровадження прозорих регуляторних механізмів та покращення державної системи екологічного управління разом з підвищенням відповідальності на принципах екологічної безпеки.

Звіт було підготовано в рамках виконання проекту ПРООН/ГЕФ "Оцінка національного потенціалу в сфері глобального екологічного управління в Україні". Результати оцінки та рекомендації стали наслідком науково-дослідної роботи та детальних консультацій, які відбулися у співавторстві між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та ПРООН. Такий комплексний аналітичний документ, в якому всебічно оцінюється стан екологічної політики України, було підготовано вперше з 1998 року.

Документ "Національна екологічна політика України" був підготовлений Дорадчою Радою, яка була створена у 2005 році та діяла за спів-головування - Програми розвитку ООН та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та за участі високо-посадовців Верховної Ради України та представників найбільших екологічних НУО. Високопрофесійні національні (серед яких 4 екс-міністри України) та міжнародні експерти були залучені до процесу підготовки документу.

Документ "Національна екологічна політика України" призначається для трьох аудиторій: можновладців та урядовців, держслужбовців та екологічних фахівців, та для представників громадськості. Для кожної з цих аудиторій Документ представляється у дещо різній формі, з огляду на їхні інтереси та інформаційні потреби.

Найбільш широкий із документів - "Національна екологічна політика України: оцінка і стратегія розвитку" - буде корисним урядовцям і парламентарям, керівникам підприємств, організацій і установ, студентам та усім тим, хто глибоко цікавиться проблемами розвитку екологічного управління.

Більш стислий документ - "Національна екологічна політика України: стратегічні оцінки і рекомендації" - орієнтований на політиків, урядовців і керівників, відповідальних за формування національної екологічної політики сталого розвитку України.

І, нарешті, зовсім короткий, презентаційний документ - "Національна екологічна політика України: загальні оцінки і ключові рекомендації" - має на меті висвітлення загальних оцінок національного екологічного потенціалу, надання ключових рекомендацій і пробудження відповідальності за майбутнє.

* * *

Більше інформації про діяльність проекту можна отримати тут