United Nations LogoКоординатор системи ООН в Україні пан Френсіс О’Доннелл, який є представником Генерального секретаря ООН, в результаті консультацій та за погодженням акредитованих Голів місій системи ООН в Україні закликав політичних лідерів України, законодавчу владу, судові органи та політичні фракції продовжувати дотримуватися наступних принципів у подоланні існуючої політичої напруги. United Nations LogoКоординатор системи ООН в Україні пан Френсіс О’Доннелл, який є представником Генерального секретаря ООН, в результаті консультацій та за погодженням акредитованих Голів місій системи ООН в Україні закликав політичних лідерів України, законодавчу владу, судові органи та політичні фракції продовжувати дотримуватися наступних принципів у подоланні існуючої політичої напруги. United Nations Logo3 квітня 2007 року

Координатор системи ООН в Україні пан Френсіс О’Доннелл, який є представником Генерального секретаря ООН, після консультацій та погодження з акредитованими Представниками/Головами місій МАГАТЕ, МОП, МОМ, ЮНЕЙДС, ПРООН, Фонду народонаселення ООН, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, УНЗ ООН, ВООЗ, а також МВФ, МФК та Світового Банку закликав політичних лідерів України, законодавчу владу, судові органи та політичні фракції продовжувати дотримуватися наступних принципів у подоланні існуючого політичного напруження, а саме:

· Заохочувати та підтримувати повну повагу до демократичних цінностей та верховенства права;

· Брати участь та сприяти конструктивному діалогу у досягненні домовленостей;

· Уникати ворожості або провокативної риторики за будь-яких оставин;

· Прагнути до легітимних шляхів вирішення ситуацій для зменшення напруження та досягнення домовленостей;

· Підтримувати моральний стан громадськості та відсутність у неї сумнівів щодо легітимності органів виконавчої, законодавчої та судової влади;

· Забезпечувати дотримання права на мирне зібрання та ненасильницький протест за умови дотримання громадського порядку;

· Не заподіювати шкоди: забезпечувати недопущення дій, що ставлять під загрозу життя як кожної людини, так і групи осіб;

· У разі необхідності шукати нейтральних та неупереджених посередників для полегшення вирішення будь-якої затяжної безвихідної політичної ситуації;

· Забезпечувати повну повагу до людської гідності та прав людини щодо окремих осіб та груп, включаючи дітей, жінок, людей похилого віку або осіб, які перебувають у вразливому стані чи під ризиком;

· Зберігати повну відповідальність перед громадськостю за усі політичні дії та забезпечувати невідворотність переслідування для будь-якої сторони, що підозрюється у порушенні прав людини.

Координатор системи ООН також послався на консолідовані консолідовані Рекомендації щодо формування політики для розгляду державними органами України, які були направлені Президенту, Прем’єр-міністру та Голові Верховної Ради (Парламенту) 31 січня 2007 року та які включали 5 основних рекомендацій системи ООН в Україні зокрема щодо зміцнення демократії в усіх сферах, вирішення конституційних невизначеностей через процес, при якому дотримуються демократичні стандарти та досягається баланс у розподілі повноважень в державі та який однаково дозволяє громадянському суспільству процвітати без бюрократичних перешкод шляхом ліберальних реформ законодавчої бази та сприяння соціальному діалогу й повному дотриманню прав всіх членів суспільства. Координатор системи ООН заохочує всіх подумати у цей урочистий тиждень про релігійне насліддя, пожертви та свободу й використати цей час для того, щоб ще раз відчути приналежність до фундаментальних цінностей, особистого оновлення та найвищих стандартів чесності у сіспільному житті.

<<

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ