Заснування Технічної робочої групи з охорони здоров’я у тюрмах Управління ООН з наркотиків та злочинності (у минулому Управління ООН з контролю за наркотиками та попередження злочинності) було засноване Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй у 1997 році шляхом об’єднання Центру ООН з попередження міжнародної злочинності та Міжнародної програми ООН з контролю за наркотиками. Заснування Технічної робочої групи з охорони здоров’я у тюрмах Управління ООН з наркотиків та злочинності (у минулому Управління ООН з контролю за наркотиками та попередження злочинності) було засноване Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй у 1997 році шляхом об’єднання Центру ООН з попередження міжнародної злочинності та Міжнародної програми ООН з контролю за наркотиками. Заснування Технічної робочої групи з охорони здоров’я у тюрмах Управління ООН з наркотиків та злочинності (у минулому Управління ООН з контролю за наркотиками та попередження злочинності) було засноване Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй у 1997 році шляхом об’єднання Центру ООН з попередження міжнародної злочинності та Міжнародної програми ООН з контролю за наркотиками.

УООННЗ, яке є співспонсором ЮНЕЙДС з 1999 року та координуючим органом у системі ЮНЕЙДС з питань ВІЛ/СНІДу при вживанні ін’єкційних наркотиків та перебуванні у місцях позбавлення волі, надає допомогу державам та неурядовим організаціям при розробці та впровадженні комплексної профілактики ВІЛ/СНІДу та догляду за споживачами наркотиків. Після інтеграції програм, пов’язаних із попередженням злочинності та застосуванням наркотиків, УООННЗ почало допомагати урядам розробляти та впроваджувати програми з профілактики ВІЛ/СНІД та догляду за хворими в умовах тюрем. Органи влади отримують допомогу при реалізації міжнародних угод, норм, стандартів та резолюцій ООН (здійснення нормативної роботи), допомогу при розробці та впровадженні програм та політики (технічна допомога), а також отримують широкі навчальні можливості (зміцнення потенціалу).

Як правило, програми з профілактики ВІЛ/СНІДу та догляду за хворими, призначені для споживачів ін’єкційних наркотиків, включають різноманітні заходи ("пакетний" підхід): лікування наркотичної залежності, у т.ч. використання замісної терапії; інформування споживачів ін’єкційних наркотиків про зменшення ризику та можливі послуги, надання чистих голок, шприців та презервативів; добровільне консультування та тестування; лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом; антиретровірусна терапія; а також втручання у випадку груп підвищеного ризику, таких як ув’язнені та працівники секс-бізнесу, які споживають ін’єкційні наркотики. Такий комплексний підхід також передбачає лікування замість покарання засуджених за дрібні правопорушення не лише тому, що лікування наркотичної залежності є гуманною економічною альтернативою, але й з огляду на те, що ув’язнення, як правило, збільшує ризик поширення ВІЛ-інфекції. Так, зокрема, для молодих осіб важливу роль грає профілактика споживання наркотиків та профілактика переходу від неін’єкційних до ін’єкційних наркотиків.

Ефективна політика, спрямована на профілактику ВІЛ/СНІДу у в’язниці та інших виправних установах часто ускладнюється внаслідок заперечення чинників поширення ВІЛ-інфекції (наприклад, незахищений секс, споживання наркотиків, угруповання, насилля) в межах цих установ. Для вирішення загальної ситуації комплексна стратегія має зосереджуватися на трьох рівнях:

• Політичний рівень: вирішення таких структурних проблем, як правила перебування у місцях позбавлення волі, переповнення, моніторинг та покращення загальних умов у цих установах.
• Рівень управління тюрмами: реалізація національної політики в межах конкретних установ.
• Рівень сервісних організацій: підвищення обізнаності та зміцнення потенціалу персоналу тюрем та інших сервісних організацій.

Як правило, національна політика, законодавство, норми, правила та постанови, що регулюють управління тюрмами в усьому світі, включаючи Україну, розроблялися до виникнення епідемії ВІЛ/СНІДу. Вони застарілі і, отже, не дають можливості ефективно реалізовувати програми з профілактики ВІЛ/СНІДу та догляду за хворими. Фактично, у багатьох країнах, органи влади заперечують наявність у тюрмах поведінки, яка представляє ризик поширення ВІЛ/СНІДу, що абсолютно суперечить науковим доказам. Лише нещодавно УООННЗ почало розробляти глобальні рекомендації з профілактики ВІЛ/СНІД та догляду в умовах тюрем, які можуть запроваджуватися на національному рівні. Хоча різноманітні зацікавлені сторони у регіоні виразили готовність запроваджувати конкретні заходи у тюрмах, їм заважає неефективна законодавча база та політика. Так само, ця застаріла політика перешкоджає розвитку та запровадженню національних стратегій з профілактики ВІЛ/СНІДу та догляду за хворими у тюрмах. Так, на недавньому засіданні Комісії з попередження злочинності та кримінального правосуддя, держави звернулися до УООННЗ із проханням допомогти реалізувати ефективні програми з профілактики ВІЛ/СНІД та догляду за хворими в умовах тюрем.

З метою досягнення вищевказаних цілей, Регіональне управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні та Молдові у співпраці з Державним департаментом України з питань виконання покарань (ДДВП) ініціював заснування Технічної робочої групи з питань охорони здоров’я в умовах тюрем, перше засідання якої було проведене 11 квітня 2007 року.

До складу ТРГ увійшли представники кількох міністерств, у т.ч. Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства у справах молоді та сім’ї, генеральної прокуратура, а також представники відповідних агенцій ООН, національні експерти з питань зловживання наркотиків та ВІЛ/СНІДу, а також місцеві НУО, які працюють з тюрмами.

Загальна мета ТРГ з охорони здоров’я в умовах тюрем – робота з вдосконалення пенітенціарних систем та реформування тюремної системи та сприяння налагодженню зв’язків та співпраці між відповідними сторонами. Найголовніша роль ТРГ – покращити та прискорити спільні заходи проти епідемії ВІЛ/СНІДу, пов’язаної зі вживанням ін’єкційних наркотиків та іншими видами ризикованої поведінки у тюрмах, із використанням кращої європейської та міжнародної практики та набутого Україною досвіду. Засідання Технічної робочої групи проводитимуться кожні два місяці. У період між засіданнями організації-учасники братимуть участь у відповідній діяльності, наприклад, в обміні досвідом та інформуванні про здобутки в галузі профілактики ВІЛ/СНІД, догляді та лікуванні хворих в умовах тюрем.

Під час першого засідання Технічної робочої групи ухвалено рішення надати допомогу при оцінці ситуацій з ВІЛ/СНІД у місцях позбавлення волі та розробці ефективних стратегій для подальшого масштабування результатів. Вона також допомагатиме при аналізі та зміні існуючої політики та планів стосовно ВІЛ/СНІДу, а також допомагатиме при оцінці потреб у навчанні та зміцненні національного потенціалу для розробки та впровадження більш ефективної політики та програм, підвищення ефективності координації та моніторингу та оцінки профілактики ВІЛ/СНІД та догляду за хворими в умовах тюрем.

Д-р Заза Церетелі, регіональний радник з питань ВІЛ/СНІДу Регіонального управління УООННЗ в Україні та Молдові, обраний головою Робочої групи. Пані Наталія Калашник, заступник голови Департаменту, призначена співголовою ТРГ.

Більш детальна інформація про діяльність УООННЗ з питань ВІЛ/СНІДу представлена на вебсайті УООННЗ: www.unodc.org

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ