Звіт про досягнення Цілей тисячоліття у галузі розвитку 2007 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ, 2 липня. – Кампанія з досягнення цілей у сфері розвитку, які були визначені у Декларації тисячоліття, що розраховувалася на період до 2015 року, знаходиться посередині шляху до свого завершення, та її успіх є очевидним. Оголошені цілі відображають зобов’язання, які міжнародна спільнота взяла на себе і спрямовуються на допомогу мільйонам людей, які живуть за умов крайньої бідності. Однак остаточний успіх щодо досягення Цілей не є гарантованим, – згідно з оцінками, які сьогодні представляються у звіті ООН щодо прогресу проведення кампанії. Звіт про досягнення Цілей тисячоліття у галузі розвитку 2007 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ, 2 липня. – Кампанія з досягнення цілей у сфері розвитку, які були визначені у Декларації тисячоліття, що розраховувалася на період до 2015 року, знаходиться посередині шляху до свого завершення, та її успіх є очевидним. Оголошені цілі відображають зобов’язання, які міжнародна спільнота взяла на себе і спрямовуються на допомогу мільйонам людей, які живуть за умов крайньої бідності. Однак остаточний успіх щодо досягення Цілей не є гарантованим, – згідно з оцінками, які сьогодні представляються у звіті ООН щодо прогресу проведення кампанії. Звіт про досягнення Цілей тисячоліття у галузі розвитку 2007

Зниження загального рівня бідності у странах СНД супроводжується зубожінням окремих верств населення

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ, 2 липня. – Кампанія з досягнення цілей у сфері розвитку, які були визначені у Декларації тисячоліття, що розраховувалася на період до 2015 року, знаходиться посередині шляху до свого завершення, та її успіх є очевидним. Оголошені цілі відображають зобов’язання, які міжнародна спільнота взяла на себе і спрямовуються на допомогу мільйонам людей, які живуть за умов крайньої бідності. Однак остаточний успіх щодо досягення Цілей не є гарантованим, – згідно з оцінками, які сьогодні представляються у звіті ООН щодо прогресу проведення кампанії.

«Дані, подані у звіті, свідчать про те, що ми вже досягли певних позитивних результатів, і що подальший успіх все ще є можливим у більшості регіонів світу», - стверджує Генеральний секретар Бан Кі-Мун у передмові до оприлюдненого сьогодні Звіту про досягнення Цілей тисячоліття у галузі розвитку станом на 2007 рік. – «Але ці дані також вказують на те, як багато нам все ще залишається зробити».

Зобов’язання, які взяли на себе майже усі країни світу (включно з Україною) під час проведення Самміту тисячоліття, який відбувся під егідою ООН у 2000 році, відповідають восьми головним цілям. До цих цілей входить планомірне досягнення успіхів - за обов’язкового підтвердження спецільних показників якості - у сфері викорінення злиднів та голоду, забезпечення загальної початкової освіти для кожного, заохочення гендерної рівності та розширення прав та можливостей для жінок, зменшення дитячої смертності, покращення охорони здоров’я серед матерів, боротьба з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, малярією та іншими захворюваннями, забезпечення сталого розвитку довкілля та розвиток глобального партнерства задля розвитку.

«Існує потреба, щоб політичні лідери діяли терміново та цілеспрямовано,»- зазначає голова ООН.

У звіті говориться, що країни з перехідною економікою у південно-східній Європі та у Співдружності незалежних держав(СНД) знаходились на соціально-економічних гойдалках з початку 1990-х років. Як зазначається у сьогоднішньому звіті ООН, у цих країнах успіх досягнення Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ) пов’язаний з різким підйомом та спадом злиднів та нерівному розподілі прибутку.

Дослідження Звіт про досягнення Цілей розвитку тисячоліття станом на 2007 рік, стверджує, що відношення людей, які живуть менше ніж на 1 долар США в день дуже збільшився, з менше 1% населення у країнах СНД та південно-східної Європи у 1990-му році до 5.5% та до 1.3% відповідно у цих регіонах у 2004-му році, та потім знову знизився до показників доперехідного періоду 1980-х років.

Звіт свідчить, що уповільнення зросту кількості злиденних верств супроводжувалося зростанням нерівності серед достатків людей, що проживають у цих регіонах.

У ньому також зазначається, що у 1990-х роках нерівність у країнах СНД була майже непомітною. Але частина витрат(або прибутку) найбіднішого прошарку населення у країнах СНД знизилась з найвищого показника у майже 8% серед регіонів у 1990-у році до лише 6% у 2004-му році.

Як стверджують автори звіту, зі зміною нового століття, загальна ситуація знову мала ознаки покращення, хоча деякі довготривалі проблеми продовжували мати вплив на країни СНД та південно-східної Європи.

У дослідженні підкреслюється, що існують різкі розбіжності між країнами СНД у Європі та країнами СНД у Азії. Наприклад, у країнах європейської частини, кількість дітей, які відвідують початкову школу знизився з 91% у 1991-му році до 83% у 1999-му році, а потім знову піднявся до 90% у 2005-му році.

В той час як в азіатських країнах СНД, навпаки, кількість дітей, які відвідують початкову школу був значно менший ніж у європейських країнах у 1990-му році, але цей показник постійно зростав впродовж перехідного періоду, та досяг 94% у 2005-му році.

Схожу ситуацію, можна спостерігати з рівнем дитячої смертності серед дітей до 5 років: у європейській частині СНД кількість смертей значно знизилася, а у південно-східному регіоні Європи впав до 17 смертей на 1 000 народжених. З іншої сторони, в азіатських країнах СНД, повільний прогрес супроводжувався сумними цифрами, які свідчать, що за кількістю дитячої смертності ці країни посідають третє місце серед усіх регіонів.

Однак, країни СНД та південно-східної Європи увійшли до останнього десятиріччя у відносно переважному становищі у порівнянні з іншими регіонами, що розвиваються. Наприклад, значний рівень імунізації проти кору (85% покриття у 1990-у), добре налагоджений догляд за материнським здоров’ям (який вже у 1990-му році становив 99%); відносно покращений доступ до належних санітарних послуг (82% у 1990-му році); також зменшилась кількість нових випадків та розповсюдженість таких хвороб як туберкульоз.

У звіті також з’ясовується, що повільний рух регіону у вирішенні таких проблем як викорінення злиднів, запобігання подпльшому розповсюдженню інфекційних захворювань та забезпечення гендерної рівності став перешкодою на шляху більш швидкого впровадження Цілей розвитку Тисячоліття.

Говорячи про контроль за туберкульозом, автори звіту стверджують, що країни регіону мають значно посилити свої зусилля, спрямовані на досягнення Цілей, особливо, які стосуються зменшення вдвічі розповсюдження туберкульозу та рівня смертності пов’язаного з туберкульозом. Останні статистичні дані свідчать, що низький рівень 83 випадки на 100 000 у 1990-му році, зріс вдвічі й складав 163 випадки у 2000-му році.

Згідно з оцінками, що наводяться авторами звіту, у сфері боротьби за гендерну рівність, жінки в СНД та південно-східних європейських країнах традиційно мали доступ до працевлаштування та участі у політиці. Але з початком перехідного періоду, кількість жінок у парламенті неймовірно зменшилась, оскільки вже не було гарантій їхньої участі у національній політиці. І як зазначається у звіті, поступово жінки знову займають позиції у цій сфері.

Звіт про досягення Цілей тисячоліття у галузі розвитку - є щорічною оцінкою регіонального прогресу назустріч Цілям, який виходить на замовлення Генеральної асамблеї ООН, та спирається на дані, які збирають більше 20 організацій як у системі ООН так і поза її межами. Написання звіту координує Відділ ООН з питань економічних та соціальних справ.

Повний текст Звіту про досягнення Цілей тисячоліття у галузі розвитку.

Цілі тисячоліття у галузі розвитку: порівняльний аналіз 2007.

*****

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка звертайтесь: Нью-Йорк: пані Оісіка Чакрабарті, тел.: +1 917 367 9498, e-mail: mediainfo@un.org ; Київ: пані Вероніка Ващенко, тел.: +38 044 254 0035, e-mail: veronika.vashchenko@un.org.ua, Інтернет-сторінка www.un.org/millenniumgoals .

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ