Засідання круглого столу «Ґендерні стереотипи українського суспільства»В українському суспільстві спостерігаються певні зрушення щодо впровадження принципу рівності жінок і чоловіків в усіх сферах життя. Проте, при високих оцінках рівня розвитку вітчизняного законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, розвиток інших складових державної гендерної політики в українському суспільстві оцінюються надзвичайно низько, говориться в новому дослідженні Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві” , результати якого презентувалися сьогодні під час засідання круглого столу за темою: «Ґендерні стереотипи українського суспільства». Засідання круглого столу «Ґендерні стереотипи українського суспільства»В українському суспільстві спостерігаються певні зрушення щодо впровадження принципу рівності жінок і чоловіків в усіх сферах життя. Проте, при високих оцінках рівня розвитку вітчизняного законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, розвиток інших складових державної гендерної політики в українському суспільстві оцінюються надзвичайно низько, говориться в новому дослідженні Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві” , результати якого презентувалися сьогодні під час засідання круглого столу за темою: «Ґендерні стереотипи українського суспільства».

Round table “Gender stereotypes of Ukrainian society”В українському суспільстві спостерігаються певні зрушення щодо впровадження принципу рівності жінок і чоловіків в усіх сферах життя. Проте, при високих оцінках рівня розвитку вітчизняного законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, розвиток інших складових державної гендерної політики в українському суспільстві оцінюються надзвичайно низько, говориться в новому дослідженні “Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві”, результати якого презентувалися сьогодні під час засідання круглого столу за темою: «Ґендерні стереотипи українського суспільства».

Результати презентувалися експертами Центру соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту спільно з Програмою розвитку ООН в Україні.

Як говорять автори видання, підготованого за результатами нового дослідження, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок в Україні найнижче оцінюється громадськістю в питаннях, що стосуються розвитку практики захисту від гендерної дискримінації через судові справи та подачу скарг уповноваженим особам, бюджетного фінансування, рівня інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням.

Результати дослідження базуються на опитуванні експертів, “пересічних громадян”, контент-аналізі матеріалів у друкованих ЗМІ під кутом ґендерних відносин та аналізі бази даних моніторингу Інституту соціології НАН України (включаючи результати опитування 2002-2006 року).

Роботу було проведено за ініціативою Програми Розвитку ООН у жовтні 2006 року Центром соціальних експертиз Інституту соціології НАН України. Проведення цього дослідження було обумовлено інституційними змінами забезпечення ґендерної рівності, що відбуваються в країні, та потребами визначення відповідності реального стану справ сучасним вимогам у сфері ґендерних відносин. Основна мета дослідження - визначення ґендерних стереотипів та ставлення до ґендерної проблематики в українському суспільстві, а також виявлення змін, що відбулися в ґендерних відносинах в українському суспільстві за останні п’ять років (2002-2006 рр.).

Проведене дослідження засвідчило, що проблема ґендерної нерівності залишається актуальною для українського суспільства, причому характерне зростання усвідомлення цього явища і чоловіками, і жінками. Продовжує недооцінюватися роль жінки в суспільно-політичному та громадському житті, причому такі оцінки характерні навіть для експертів з ґендерних питань. І якщо порівняно найкраще принцип ґендерної рівності дотримується у сфері освіти та науки, то найгірше – у сфері сімейно-побутових відносин, де, як і раніше, питання гендерного паритету не вирішуються на користь жінки.


Виступаючи на засіданні, Заступниця Міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту п. Людмила Лукінова, зазначила, що «саме стереотипи масової свідомості є найпотужнішим бар’єром у встановленні ґендерної рівності в нашому суспільстві».

«Особливість стереотипів така, що вони настільки глибоко проникають у свідомість, що їх важко не тільки подолати, а й усвідомити взагалі. Ми мусимо зламати стереотипи в собі і сучасними очима подивитися на світ, змінити свій світогляд і вплинути на свідомість керівників держави, парламентарів, оточуючих нас людей» - сказала пані Лукінова.

Серед учасників засідання були представники ПРООН в Україні, представники міністерств, громадських організацій, ЗМІ, експерти, науковці.
У своєму виступі старший програмний менеджер ПРООН в Україні Петро Павличенко зазначив: «Забезпечення ґендерної рівності є однією з шести Цілей Розвитку Тисячоліття для України. Це такі орієнтири розвитку на перспективу до 2015 року, які затверджені у Декларації Тисячоліття Організації Об’єднаних Націй, та адаптовані з урахуванням особливостей національного розвитку. Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй є координаційною агенцію у досягненні Цілей розвитку тисячоліття і відповідає взятій ролі, оскільки є глобальною мережею, що об’єднує міжнародні та національні зусилля у досягненні цілей, які 189 країн світу, включаючи Україну, зобов’язались досягти».

На думку учасників засідання, сучасні культурні вимоги до жінок та до чоловіків, які поширені та побутують в українському суспільстві, спроможні і підтримувати, і конкурувати з юридично закріпленими нормами, які включають вимогу ґендерної рівності.

Обговорення всіх цих проблем учасниками круглого столу виявило наскільки та які ґендерні проблеми усвідомлюються власне громадянами України, яким є рівень їх готовності прийняти або відхилити норми ґендерної рівності, які, зокрема, є невід’ємною складовою соціальних стандартів країн Європейської спільноти.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ