1 жовтня - Міжнародний день літніх людей (1 октября - Международный день пожилых людей)У Міжнародний день літніх людей Генеральний секретар ООН привертає нашу увагу до проблем та можливостей старіння.

1 жовтня - Міжнародний день літніх людей (1 октября - Международный день пожилых людей)У Міжнародний день літніх людей Генеральний секретар ООН привертає нашу увагу до проблем та можливостей старіння.

1 жовтня - Міжнародний день літніх людей (1 октября - Международный день пожилых людей)Тема цьогорічного Міжнародного дня літніх людей привертає нашу увагу до проблем та можливостей старіння.

Старіння населення призводить до значних проблем економічного та соціального характеру, які спіткають як розвинуті країни так і ті, що розвиваються. Статистика доводить, що близька 80 відсотків населення світу у літньому віці не підпадають під соціальне піклування. Пошук шляхів надання економічної підтримки все більшої кількості літніх людей за рахунок здійснення програм пенсійного забезпечення на сталій основі та нових засобів соціального захисту - завдання надзвичайне важке, особливо для країн, що розвиваються.

З іншого боку - ми бачимо одне з найвеличніших досягнень нашого часу: тривалість життя людей майже в усіх куточках земного шару значно збільшилась завдяки покращенню рівня медичного обслуговування. Сьогодні люди похилого віку мають значно більше можливостей в плані активної участі в житті суспільства навіть після досягнення пенсійного віку. Наші уявлення про старість постійно змінюються. Там, де раніше літніх людей сприймали як тягар для суспільства, наразі їх активну участь сприймають у якості цінного ресурсу, який можна та необхідно залучити.

Питання ролі літніх людей у соціально-економічному розвитку, разом з питаннями участі демократії та заохочення прав людей похилого віку шляхом забезпечення їх участі у всіх аспектах життя суспільства, є однією з складових Мадридського міжнародного плану дій щодо проблем старіння. В цьому році ми відмічаємо п'яту річницю прийняття Мадридського плану і вперше проводимо огляд та оцінку його здійснення. Особливо важливе те, що цей процес буде здійснюватися в контексті реалізації підходу, який передбачає активне залучення населення, в тому числі участь самих літніх людей.

Цьогорічний Міжнародний день літніх людей надає нам можливість стимулювати обмін думками між усіма зацікавленими сторонами щодо питання прогресу в справі здійснення Мадридського плану у відповідності з цілями в сфері розвитку, які сформульовані в Декларації тисячоліття, та більш масштабними напрямками порядку денному Організації Об'єднаних Націй у сфері розвитку. Я закликаю усіх вас - країни-учасниці, недержавні організації, систему Організації Об'єднаних Націй, літніх людей та інші організації - скористатися цією нагодою, скористатися сьогодні та у майбутньому. Об'єднаними зусиллями, дотримуючись збалансованого підходу у контексті рішення проблем та використання можливостей, пов'язаних з старінням населення, ми можемо перетворити в життя наше об'єднане бачення суспільства як суспільства, в якому будуть цінуватися люди будь-якого віку.

Додаткову інформацію щодо старіння можна знайти у Огляді світового та економічного положення 2007: Розвиток в умовах старіння населення.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ