Звіт Світового Банку: Ведення бізнесу 2008 (Отчет Мирового Банка: Ведение бизнеса 2008)Ведення бізнесу 2008: в Україні ще недостатньо реформ для покращення умов ведення бізнесу, які дозволи б їй зайняти краще місце у глобальному рейтингу. Місце України у глобальному рейтингу простоти ведення бізнесу цього року не змінилося - такий висновок звіту Ведення бізнесу 2008 (Doing Business 2008), п'ятого із серії щорічних видань Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації (IFC). Звіт Світового Банку: Ведення бізнесу 2008 (Отчет Мирового Банка: Ведение бизнеса 2008)Ведення бізнесу 2008: в Україні ще недостатньо реформ для покращення умов ведення бізнесу, які дозволи б їй зайняти краще місце у глобальному рейтингу. Місце України у глобальному рейтингу простоти ведення бізнесу цього року не змінилося - такий висновок звіту Ведення бізнесу 2008 (Doing Business 2008), п'ятого із серії щорічних видань Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

Звіт Світового Банку: Ведення бізнесу 2008 (Отчет Мирового Банка: Ведение бизнеса 2008)Київ, 9 жовтня 2007 року. - Місце України у глобальному рейтингу простоти ведення бізнесу цього року не змінилося - такий висновок звіту Ведення бізнесу 2008 (Doing Business 2008), п'ятого із серії щорічних видань Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації (IFC). Україна посідає 139 місце серед 178 країн, проаналізованих у звіті. При визначенні рейтингу беруться до уваги, зокрема, час та вартість дотримання вимог держави щодо оформлення нового підприємства, його діяльності, ведення зовнішньоторговельних операцій, оподаткування та закриття підприємства.

Україна отримала дуже низькі рейтинги з кількох індикаторів Ведення бізнесу 2008, зокрема щодо сплати податків та ліцензування, за якими вона перебуває серед останніх п'яти економік світу. Тимчасом, сусідні країни, які раніше розташовувалися у рейтингу нижче України, змогли поліпшити свої позиції завдяки впровадженню важливих реформ.

Найвищі показники Україна має за індикаторами Виконання контрактів (позиція 46, що не змінилася з минулого року) та Отримання кредитів (позиція 68, що є на шість пунктів нижче, ніж минулого року). Для того, щоб залишатися конкурентною серед інших країн регіону, створювати кращі умови для ведення бізнесу, а також залучати внутрішні та зовнішні інвестиції, Україні потрібно більше реформ - рекомендують аналітики Світового банку та МФК.

Україна має одну з найбільш обтяжливих податкових систем у світі. Згідно Звіту в Україні сплачується 99 видів податків, а на проходження усіх процедур, пов'язаних із сплатою податків, витрачається 2 085 годин на рік. Українські підприємці вимушені сплачувати близько 60 відсотків свого прибутку у вигляді податків, у той час, як середній світовий показник становить лише 40 відсотків.

Україна посідає 174 місце у рейтингу Ведення бізнесу з отримання ліцензій, лише незначно покращивши цей показник. Цей індикатор аналізує процедури, час і вартість їх проходження, що необхідні для будівництва складських приміщень, включаючи отримання необхідних ліцензій і дозволів, підготовку звернень і проходження перевірок, а також підключення до комунальних мереж. Щоб отримати усі будівельні дозволи, в середньому необхідно пройти 29 процедур і витратити 429 днів.

"Реформи здійснюються в Україні, але не в тому темпі, що дозволив би їй просуватися швидше у порівнянні з іншими економіками, з якими Україна конкурує за інвестиції та ринки. - зауважує Пол Бермінгхем, Директор Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові. - Ми пропонуємо українському уряду поглибити та прискорити процес реформ для того, щоб підвищити національну конкурентноздатність. Україна має бути у першій половині країн світу, а не в останній чверті. Програми Світового банку та МФК в Україні спрямовані на досягнення цією мети."

Світовий банк та IFC визначили наступні сфери для нагальних дій, що відображають також погляди приватного сектора в Україні:

  • Прийняти новий Податковий кодекс, що включатиме істотне скорочення кількості та спрощення складності податкових платежів
• Прийняти новій Закон про акціонерні товариства, який повинен встановити чіткі правила щодо відповідальності директорів, оприлюднення інформації та захисту прав дрібних акціонерів
  • Радикально зменшити та спростити режим надання ліцензій та дозволів, включаючи ті, що стосуються будівництва
• Переглянути законодавство стосовно стандартизації та сертифікації з метою зменшення кількості процедур та скорочення часу на їх дотримання, роблячи, таким чином, здійснення зовнішньої торгівлі простішим и швидшим

«Органи державної влади в Україні по винні почати діяти як каталізатор розвитку та інновацій замість того, щоб блокувати зміни. Одним з найяскравіших прикладів є стандартизація та сертифікація. Стандарти, що залишилися з радянських часів у багатьох випадках є обов'язковими і впровадження нових продуктів чи технологій є практично забороненим, за винятком випадків отримання спеціального дозволу, на що витрачається багато зусиль та коштів. Україна географічно належить до Європи, тож її правила для ведення бізнесу мають бути якомога ближчими до європейських. Зараз настав час для радикальних змін», - наголошує Олена Волошина, керівник діяльності МФК в Україні

Рейтинг України за індикаторами Doing Business

Індикатори

Doing Business

Рейтинг відповідно

до Doing Business 2008

Рейтинг відповідно

до Doing Business 2007

Зміна рейтингу

Створення компанії

109

105

-4

Отримання ліцензій

174

174

0

Наймання працівників

102

103

+1

Реєстрація власності

138

134

-4

Отримання кредитів

68

62

-6

Захист інвесторів

141

141

0

Сплата податків

177

177

0

Ведення міжнародної торгівля

120

116

-4

Виконання контрактів

46

46

0

Закриття компанії

140

139

-1

_________________________________________________________________________

Звіт Ведення бізнесу 2008 (Doing Business 2008) оцінює економіки 178 держав за показниками поліпшення умов для ведення бізнесу, що враховують дані у 10 сферах регулювання підприємницької діяльності. Другий рік поспіль перше місце у глобальному рейтингу 178 країн посідає Сінгапур. До десятки країн-лідерів у регіоні Східної Європи та Центральної Азії входять, зокрема, Естонія (17), Грузія (18), Латвія (22), Литва (26), Словаччина (32), Вірменія (39), Угорщина (45), Болгарія (46) та Румунія (48). При визначенні рейтингу беруться до уваги час та вартість дотримання вимог держави до оформлення нового підприємства, його діяльності, ведення зовнішньоторговельних операцій, оподаткування та закриття підприємства. Разом з тим, не враховуються такі фактори як макроекономічна політика, якість інфраструктури, коливання валюти, ставлення інвесторів та рівень злочинності. Загалом, проект Doing Business сприяв впровадженню або надав інформацію для здійснення 113 реформ у різних країнах світу.

Нижче наведено перелік 25 країн-лідерів відповідно до їх розташування у глобальному рейтингу: Сінгапур, Нова Зеландія, Сполучені Штати Америки, Гонконг (Китай), Данія, Сполучене Королівство, Канада, Ірландія, Австралія, Ісландія, Норвегія, Японія, Фінляндія, Швеція, Таїланд, Швейцарія, Естонія, Грузія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Латвія, Саудівська Аравія, Малайзія та Австрія.

Будь ласка, отримайте більш детальну інформацію про Doing Business 2008, на Інтернет-сторінці і www.doingbusiness.org


Додаткові матеріали: Ведение бизнеса 2008 (Doing Business 2008): Украина (PDF)

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ