Генеральний секретар ООН: "На наших очах у світі відбуваються зміни, у яких залучена Організація Об’єднаних Націй: все більше і більше людей та урядів розуміють, що у сучас-ному світі, якому притаманні взаємозв’язок та глобалізація, не існує альтерна-тиви багатосторонності. Глобальні проблеми потребують глобальних рішень – а діяти по одинці безперспективно. Чи ми говоримо про міжнародний мир чи безпеку, розвиток або права людини, потреба у Організації Об’єднаних Націй зростає з кожним днем".  Генеральний секретар ООН: "На наших очах у світі відбуваються зміни, у яких залучена Організація Об’єднаних Націй: все більше і більше людей та урядів розуміють, що у сучас-ному світі, якому притаманні взаємозв’язок та глобалізація, не існує альтерна-тиви багатосторонності. Глобальні проблеми потребують глобальних рішень – а діяти по одинці безперспективно. Чи ми говоримо про міжнародний мир чи безпеку, розвиток або права людини, потреба у Організації Об’єднаних Націй зростає з кожним днем".

 На наших очах у світі відбуваються зміни до яких залучена Організація Об'єднаних Націй: все більше і більше людей та урядів розуміють, що у сучасному світі, якому притаманні взаємний зв'язок та глобалізація, не існує альтернативи багатосторонності. Глобальні проблеми потребують глобальних рішень - а діяти по одинці безперспективно. Чи ми говоримо про міжнародний мир чи безпеку, розвиток або права людини, потреба у Організації Об'єднаних Націй зростає з кожним днем.

Я маю намір забезпечити, щоб ми, спираючись на досягнуті результати, у співробітництві з країнами-учасницями та світовою спільнотою, поступово досягли прогресу у рішенні нагальних проблем повсякдення. Для цього необхідно посилити спроможність Організації Об'єднаних Націй відігравати максимально активну роль у попередженні конфліктів, миротворчій діяльності, підтримці миру та його побудові. Крім того, необхідно активізувати наші зусилля у сфері роззброєння.

У той же час ми повинні з подвоєною енергією досягати Цілей у галузі розвитку, які сформульовані у Декларації тисячоліття, особливо у Африці. Я намагатимусь мобілізувати політичну волю та змусити світових лідерів виконати зобов'язання допомоги бідним країнам та полегшити їх тягар заборгованості.

Я буду продовжувати робити усе можливе для того, щоб стимулювати рішучі дії у боротьбі зі зміною клімату на глобальному рівні. Організація Об'єднаних Націй є суттєвим форумом для досягнення консенсусу у цьому актуальному питанні, ми мали можливість переконатися у цьому під час зустрічі високого рівня по зміні клімату, який відбувся в рамках Генеральної Асамблеї минулого місяця. Більшість лідерів, які брали участь у цьому заході, надіслали чітке послання учасникам грудневих переговорів на Балі Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй щодо зміни клімату: неможливо продовжувати жити як раніше; ми повинні мобілізувати усі промислово розвинуті країни та країни, що розвиваються на досягнення результатів. Охорона клімату в інтересах теперішнього та майбутнього поколінь відповідає загальним інтересам кожного.

Якщо безпека та розвиток - це два основних напрямки діяльності Організації Об'єднаних Націй, то третім таким напрямком є права людини. Я буду співпрацювати з країнами-членами ООН та громадським сектором задля того, щоб ми нарешті перейшли від слів до діла у реалізації концепції «відповідальність за захист» та, завдяки цьому, мали можливість своєчасно вдаватися до заходів у випадках геноциду, етнічної чистки чи злочинів проти людяності.

Крім того, ми повинні трансформувати саму Організацію Об'єднаних Націй. Ми повинні змінитися таким чином, щоб бути спроможними задовольнити нові потреби світу та при цьому забезпечувати дотримання високих стандартів етики, доброчинності та підзвітності, щоб показати, що ми готові нести повну відповідальність за свої дії перед усіма країнами та народами світу.

У майбутньому нас будуть судити за нашими діями сьогодні: за результатами. Так давайте ж сьогодні, у День Організації Об'єднаних Націй, знову заявимо про свою готовність зробити усе для досягнення поставлених цілей.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ