Київ, 31 жовтня: На думку експертів Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), вартість комерційного потенціалу для українських підприємств у регіоні країн-членів Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС) складає принаймні 27 млрд. долларів США. Таку оцінку було надано під час офіційної презентації нового регіонального проекту Програми розвитку ООН під назвою «Стимулювання торгівлі та інвестицій у країнах чорноморського басейну», що відбулася в Києві.  Київ, 31 жовтня: На думку експертів Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), вартість комерційного потенціалу для українських підприємств у регіоні країн-членів Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС) складає принаймні 27 млрд. долларів США. Таку оцінку було надано під час офіційної презентації нового регіонального проекту Програми розвитку ООН під назвою «Стимулювання торгівлі та інвестицій у країнах чорноморського басейну», що відбулася в Києві.

 На офіційній презентації проекту «Стимулювання торгівлі та інвестицій у країнах чорноморського басейну», що проводилася для представників Уряду, регіональних та національних установ, які підтримують розвиток підприємництва, були оприлюднені результати нещодавнього дослідження, що проводилось в рамках виконання проекту у причорноморському регіоні.

Згідно з висновками дослідження, після проведення всебічного аналізу торгівельних потоків було визначено групи пріоритетних товарів та послуг, що мають неабиякий комерційний та торгівельний потенціал для залучення внутрішньо-регіональних інвестицій та розвитку багатосторонньої торгівлі. Одним із висновків цього дослідження стало те, що вартість можливого невикористаного комерційного потенціалу для підприємств України в регіоні ОЧЕС становить 27 млрд. дол. США.

Валерій Пятницький, Заступник Міністра економіки України та Френсіс О'Доннелл, Постійний представник ПРООН в Україні, відкрили зустріч, наголошуючи на надзвичайній важливості проекту «Стимулювання торгівлі та інвестицій у країнах чорноморського басейну». Проект має ще й особливе значення тому, що він є першою міжрегіональною програмою, орієнтованою на приватний сектор, яка застосовує цілісний підхід до подальшого розвитку процесів економічної інтеграції в регіоні.

"Ми в представництві ПРООН в Україні задоволені тим, що зможемо діяти як фасилітатор реалізації завдань цього міжнародного проекту. Ми розглядаємо його як проект з регіонального розвитку з надзвичайно важливими наслідками як для представників державного сектору так і для приватного сектору" - сказав О'Доннелл. "Дуже обіцяючим є те, що майбутні партнери цього проекту в Україні з розумінням та відданістю сприйняли його ідеї подальшого розвитку в рамках виконання проекту," - додав він.

Очікується, що проект сприятиме економічному розвитку регіону, посилюватиме торгівельні та інвестиційні зв'язки між країнами-членами ОЧЕС і тим самим матиме позитивний вплив на зниження рівня бідності в країнах цілого регіону. В рамках проекту також створюється платформа для ведення позитивного діалогу між країнами, які мають деякі політичні суперечності.

Внаслідок діяльності проекту торгівельні та інвестиційні зв`язки з приватним сектором стануть кращими, а партнерство з організаціями, які підтримують розвиток підприємництва у регіоні значно розшириться та зміцніє. Офіційними одержувачами технічної допомоги проекту будуть малі та середні підприємства, а особлива увага надаватиметься тим підприємствам, якими керують молоді керівники та жінки. Проект реалізовуватиметься за підтримки місцевих торгових палат та організацій/асоціацій з підтримки розвитку бізнесу.

Виступаючи під час презентації, Валерій Пятницький схвально говорив про запоановану діяльність та очікувані результати проекту в Україні. "Причорноморський регіон є надзвичайно важливим регіоном для України. Майже третина всього обсягу торгівлі приходиться на цей регіон. Для нас це можливість надати поштовх подальшому розвитку багатосторонньої співпраці в цілому регіоні" - сказав він.

Організаціям, які підтримують розвиток підприємництва на національному рівні в кожній країні ОЧЕС буде відведено роль основного координатора діяльності та роботи проекту. Насправді, на думку міжнародного керівника проекту від ПРООН, Джузеппе Белсіто, успіх проекту залежатиме значною мірою від активності представників ділових кіл, їх безпосереднього залучення до впровадження проекту у причорноморських i прилеглих до цього регіону країнах.

Крім того, проект «Стимулювання торгівлі та інвестицій у країнах чорноморського басейну» створить можливості для організацій, які підтримують розвиток підприємництва в регіоні, скористатися перевагами посилення міжрегіональної торгівлі та поліпшення інвестиційного клімату на постійній та стабільній основі.

"Проект є і своєчасним і корисним. Ми повністю підтримуємо підхід та методологію, яку застосовують експерти проекту задля розвитку торгівлі та збільшення інвестицій в цьому регіоні. Крім того, долучення ООН до цієї справи є надзвичайно позитивним чинником. Завдяки цьому найкращі міжнародні експерти зможуть брати участь у виконанні завдань проекту та створять неупереджену платформу для співробітництва," сказав Віктор Івченко, Голова Державного Агентства з інвестицій та інновацій.

Крім того, Генадій Білоус, заступник Голови Державного Комітету регуляторної політики та підприємництва, схвалив ініціативу, наголошуючи на величезному потенціалі цього проекту."Проект є надзвичайно корисним для України. У нас близько 10 млн. людей зайнято в малому та середньому бізнесі. Ми будемо вдячні, якщо проект допоможе одержувачам технічної допомоги застосовувати європейські стандарти в своїй безпосередній роботі," додав він.

Проект фінансуватимуть Уряди Греції та Туреччини (по 500 000 євро від кожної країни), а також ПРООН (з часткою фінансування в 200 000 євро). Вперше, подібний проект з регіонального розвитку спільно фінансуватиметься урядами Греції та Туреччини під егідою ПРООН. Тривалість проекту розраховано на три роки (2007-2009). Крім того, це перший спільний проект між ПРООН та ОЧЕС. Офіс проекту знаходиться в Афінах.

Фото-звіт

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ