22-24 листопада 2007 в Києві, в Пущі Водиці, відбулася третя Всеукраїнська конференція: «Партнерство неурядових організацій та Державної кримінально-виконавчої служби України, у відповідь на поширення епідемію ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в установах виконання покарань та серед осіб, звільнених з місць позбавлення волі».  22-24 листопада 2007 в Києві, в Пущі Водиці, відбулася третя Всеукраїнська конференція: «Партнерство неурядових організацій та Державної кримінально-виконавчої служби України, у відповідь на поширення епідемію ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в установах виконання покарань та серед осіб, звільнених з місць позбавлення волі».

 22-24 листопада 2007 в Києві, в Пущі Водиці, відбулася третя Всеукраїнська конференція: «Партнерство неурядових організацій та Державної кримінально-виконавчої служби України, у відповідь на поширення епідемію ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в установах виконання покарань та серед осіб, звільнених з місць позбавлення волі».

Конференцію було організовано Коаліцією ВІЛ-сервісних організацій спільно з Державним Департаментом України з питань виконання покарань, Міністерством праці та соціальної політики України, Управлінням ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН), Рухом в підтримку колишніх в'язнів, Всеукраїнською асоціацією зменшення шкоди, Мережею ЛЖВС, Шведсько-Українським форумом та Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД. В роботі триденної конференції взяли участь більше 150 учасників, зокрема представники державних закладів, кількох Міністерств та НУО з різних регіонів України.

Основною метою конференції було обговорити стратегію безперервності профілактичних та лікувальних заходів на національному рівні у відповідь на поширення епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в установах виконання покарань та серед осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Даний захід є логічним продовженням двох попередніх конференцій, тому одним з завдань було визначити досягнення та подальші напрямки розбудови цілісної системи профілактики ВІЛ не тільки в тюрмах, але в зв'язку з системою охорони громадського здоров'я.

У своєму зверненні до учасників конференції Регіональний радник УНЗ ООН з питань ВІЛ/СНІД в Україні та Молдові д-р Заза Церетелі наголосив, що зменшення передачі ВІЛ в місцях позбавлення волі є невід'ємною частиною зниження темпів поширення ВІЛ серед населення в цілому, оскільки хвороби, отримані під час ув'язнення, чи загострення через неналежні умови утримання в'язнів, стають проблемою громадського здоров'я після їхнього звільнення. УНЗ ООН опікується дотриманням Мінімальних стандартних правил ООН щодо поводження з ув'язненими та допомагає Україні впроваджувати міжнародні стандарти та резолюції ООН, які визначають права в'язнів на отримання медичної допомоги без дискримінації та рівноцінної доступній загальному населенню, включаючи профілактику та догляд при ВІЛ/СНІД.

Серед основних питань, що обговорювалися під час конференції були::

  • Координація зусиль ДДУПВП, Міністерства праці та соціальної політики, Державної соціальної служби, НУО та об'єднань колишніх ув'язнених в організації соціального супроводу для осіб, які готуються до звільнення і для звільнених з місць позбавлення волі;
  • Організація соціально-медичного патронажу та диспансеризації осіб, що звільняються та вийшли з міст позбавлення волі та хворі на ВІЛ/СНІД та туберкульоз;
  • Розширення лікування, догляду та підтримки в місцях позбавлення волі;
  • Залучення осіб, що вийшли з місць позбавлення волі до профілактичних та лікувальних заходів;
  • Мобілізація спільнот для забезпечення соціального супроводу та профілактичних програм в місцях позбавлення волі.

Результатом роботи трьох днів конференції став ряд рекомендацій для Державного Департаменту України з питань виконання покарань та кількох Міністерств. Дані рекомендації висвітлюють питання необхідних законодавчих змін, розширення заходів з профілактики та лікування, надання соціальних послуг та мобілізації громади, а також координації дій усіх залучених сторін.

За більш детальною інформацією будь ласка звертайтеся до Д-ра Зази Церетелі, Регіонального радника з питань ВІЛ/СНІД в Україні та Молдові. E-mail: zaza.tsereteli@unodc.org

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ