2015 рік відкриває нову главу розвитку людства, адже в цьому році відбувається перехід від Цілей розвитку тисячоліття до Цілей сталого розвитку. «Порядок денний розвитку після 2015 року» побудований на здобутках виконання Цілей розвитку тисячоліття: у світі вдалося досягти зниження рівня бідності майже вдвічі, так само вдвічі зменшити кількість осіб, які мали обмежений доступ до чистої питної води.

2015 рік відкриває нову главу розвитку людства, адже в цьому році відбувається перехід від Цілей розвитку тисячоліття до Цілей сталого розвитку. «Порядок денний розвитку після 2015 року» побудований на здобутках виконання Цілей розвитку тисячоліття: у світі вдалося досягти зниження рівня бідності майже вдвічі, так само вдвічі зменшити кількість осіб, які мали обмежений доступ до чистої питної води. Зараз дев’ять з десяти дітей отримують початкову освіту, а рівень смертності серед дітей знизився. Значний прогрес був досягнутий у питаннях охорони здоров’я, які були визначені пріоритетними у Цілях розвитку тисячоліття: за деякими показниками результати є вищими, ніж прогнозувалось.

Новий «Порядок денний розвитку після 2015 року» є більш амбіційним, адже він повинен охопити цілу низку цілей розвитку, які є взаємопов’язаними, стимулюючими перетворення, універсальними для виконання. Реалізація його потребуватиме більших зусиль та залучення урядів, громадянського суспільства, приватного сектору, відповідних установ, а крім того – політичної волі до успішного досягнення цілей.

Бізнес є вагомим компонентом будь-якого суспільства. Частка бізнесу у глобальному виробництві та забезпеченні зайнятості є величезною (90% та 50-60% відповідно). Таким чином, малий та середній бізнес може відіграти ключову роль у переході на засади більш екологічно- та соціально-відповідального розвитку. Уряди країн не можуть здійснити цей перехід самостійно.

Проект ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України» підтримує прагнення України перейти на шлях сталого розвитку, зокрема шляхом поширення кращих та інноваційних практик та підходів.

18 травня ПРООН спільно з партнерами – неурядовою організацією «Комунікації для змін», інформаційним порталом «Delo.ua» та Ekonomika Communication Hub - оголосили початок національного конкурсу, сутність якого полягає у пошуку сталих бізнес рішень серед представників малого та середнього бізнесу в Україні. Зокрема, ми будемо збирати приклади функціонування економічно життєздатного соціально відповідального та дружнього до довкілля бізнесу, які можна представити як приклади здійснення сталого бізнесу. В рамках конкурсу будуть описані історії успіху компаній з втілення найбільш цікавих ідей, які відповідають критеріям конкурсу та можуть бути відтворені іншими компаніями в Україні. Ми запрошуємо представників бізнесу ознайомитися з умовами конкурсу та подати їх заявки щодо участі до 30 червня 2015 року за посиланням:  http://stalo.delo.ua/              

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ