КИЇВ. В Україні покращилася система надання міжнародного притулку. Таку думку висловили іноземні експерти, які зібралися 26-27 травня у Києві на заключній конференції  проекту «Ініціатива підвищення якості систем надання притулку в країнах Східної Європи та Південного Кавказу».

Представники міграційних служб десяти країн прибули до України для обговорення досягнутих результатів і планів щодо майбутнього співробітництва у сфері захисту біженців. Поглиблені тренінги для державних службовців, створення бази  інформаційних матеріалів, а також  розробка механізмів контролю якості прийняття рішень щодо надання статусу біженця  були названі серед ключових досягнень регіонального проекту, який зокрема сприяв удосконаленню системи захисту біженців в Україні.

Проект, який тривав два з половиною роки за фінансової підтримки ЄС, був спрямований на посилення захисту шукачів притулку та біженців у країнах, що межують з ЄС. Частину  фінансування було надано Агентством ООН у справах біженців, яке координувало впровадження проекту у Азербайджані, Білорусі, Вірменії,  Грузії, Молдові та Україні. Проект, бюджет якого складав 2,5 мільйона євро, зосередився на підвищенні якості, чесності та ефективності процедури прийняття рішень щодо надання притулку в країнах-учасницях проекту.

У рамках проекту відбулося більше ніж 100 регіональних конференцій, спільних тренінгів, візитів та спеціалізованих навчальних заходів, які допомогли країнам-учасницям подолати існуючі недоліки та розширити практичну співпрацю у сфері надання притулку.  «За останні два з половиною роки було досягнуто значних успіхів, які сприяли покращенню захисту біженців у регіоні. Реалізовані заходи – це збалансоване поєднання практичних та стратегічних цілей, і  можуть бути гарним прикладом для інших ініціатив», - зазначив пан Карой Шоош, Координатор сектору верховенства права та правоохоронної діяльності Представництва ЄС в Україні.

Надзвичайно корисним для учасників було активне залучення представників чотирьох держав-членів ЄС - Німеччини, Польщі, Румунії та Швеції. Досвід європейських експертів був особливо цінним для нових систем надання притулку, які діють у регіоні. Співробітники міграційних служб зі Східної Європи отримали доступ до кількох тренувальних модулів, що були раніше розроблені для країні ЄС фахівцями Європейського бюро з питань надання притулку (European Asylum Support Office). Завдяки перекладу даних модулів на російську мову, нові державні службовці та нові країни зможуть отримати доступ до цих інструментів із розвитку організаційного потенціалу.

Запуск російськомовної версії ресурсу Refworld (www.refworld.org.ru), найбільшої електронної бази документів у сфері визначення статусу біженця, допоміг задовольнити потребу в актуальних, детальних та неупереджених даних про ситуацію у країнах походження шукачів притулку. Співробітники державних служб, що відповідають за прийняття рішень щодо надання статусу біженця, отримали доступ до всебічної та незаангажованої інформації,  необхідної при розгляді заявок на отримання притулку.

Починаючи з грудня 2013 року, на ресурс Refworld було завантажено більше 10 тисяч документів, зокрема велика кількість звітів, директив, рекомендацій із питань міжнародного захисту, а також рішень Європейського суду з прав людини, нормативно-правових актів ЄС із питань притулку та відповідного національного законодавства. Деякі тематичні розділи на сайті Refworld, що містять інформацію на такі теми, як діти, гендерна рівність та питання жінок, судова практика Європейського суду з прав людини, захист біженців та міжнародна міграція, визначення статусу біженця, та система захисту прав людини ООН, також стануть у нагоді більш широкій аудиторії, наприклад правозахисникам, спеціалістам судової системи, вченим та дослідникам.

За результатами спільної оцінки національних систем надання притулку,  Україна зобов‘язалась посилити наявні переваги та виправити недоліки, а також розробити механізми забезпечення якості системи притулку.  "Ми дуже вдячні експертам Європейського Союзу та Агентства ООН  у справах біженців не лише за допомогу у процесах удосконалення діяльності Державної міграційної служби України, але й за об’єктивну оцінку тих перетворень, які відбуваються упродовж останніх років. Державна міграційна служба розраховує на  подальший розвиток співпраці із іноземними колегами, чий досвід у сфері організації захисту шукачів захисту важко переоцінити," - зазначив Сергій Радутний, Голова Державної міграційної служби України.

“Ми сподіваємось на продовження цієї позитивної динаміки. Адже, створивши ефективні і прозорі процедури у сфері надання притулку, ми можемо надати безпеку і захист для більшій кількості людей, які цього потребують,”  -  наголосив Жан-Ноель Веттервальд, в.о. Керівника операції Агентства ООН у справах біженців  в Україні.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ