6 липня 2015 року – Згідно з заключною доповіддю про хід досягнення Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ), яку було опубліковано сьогодні Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Пан Гі Муном, ЦРТ сприяли створенню найуспішнішого в історії руху за викорінення бідності;  вони стануть відправною точкою порядку денного в області сталого розвитку, який буде ухвалено в цьому році.

Виходячи з Доповіді 2015 року про Цілі розвитку тисячоліття, глобальна діяльність з виконання восьми амбіційних Цілей, сформульованих в Декларації тисячоліття у 2000 році, була переважно успішною, однак, як відмічається в доповіді, залишаються недоліки. Фактичні дані і аналітична інформація, що містяться у доповіді, доводять, що цілеспрямовані заходи в поєднанні з продуманою стратегією і необхідними ресурсами, підкріплені політичною волею, дозволяють досягти прогресу навіть найбіднішим країнам.

“Досягши значних надійних результатів, нам наразі відомо, що крайня бідність може бути ліквідована за життя наступного покоління , - сказав Пан Гі Мун. – Робота над досягненням Цілей розвитку тисячоліття значною мірою сприяла прогресу в цій сфері і показала нам, що уряди, ділові кола і громадське суспільство можуть спільно домогтися кардинальних змін”.

ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ І ЗАДАЧ – ЗАПОРУКА УСПІХУ

Доповідь про хід досягнення ЦРТ підтверджує, що постановка цілей може врятувати мільйони людей від бідності, розширити права і можливості жінок і дівчат, покращити здоров’я і добробут, а також створити нові можливості підвищення рівня життя.

Тільки двадцять років тому майже половина мешканців розвиткових країн жила в умовах крайньої бідності. Сьогодні кількість людей, які живуть в умовах крайньої бідності зменшилась майже вдвічі: з 1,9 млрд. людей в 1990 році до 836 мільйонів в 2015 році.

Після ухвалення ЦРТ світ також став свідком значного покращення гендерної рівності в школах – в більшості країн на рівні початкової школи досягнуто паритет.

Наразі велика кількість дівчат відвідує школу, а кількість жінок в парламентах 174 країн за останні двадцять років збільшилася майже на 90 відсотків. За той самий період середня кількість жінок в парламентах збільшилася вдвічі. Коефіцієнт смертності дітей у віці до п’яти років знизився більше ніж вдвічі: з 1990 року кількість смертей на 1000 живонароджень скоротилася з 90 до 43 випадків. Показники материнської смертності в усьому світі скоротилися на 45 відсотків, при цьому основне скорочення спостерігалось з 2000 року.

Цільові інвестиції в боротьбу з такими захворюваннями, як ВІЛ/СНІД і малярія, призвели до безпрецедентних результатів. В період 2000-2015 років було відвернуто більше ніж 6,2 мільйонів смертей від малярії, а в період 2000-2013 років профілактика, діагностика і лікування туберкульозу дозволило врятувати біля 37 мільйонів життів.

Доступ до покращених санітарно-технічних засобів у всьому світі отримали 2,1 млрд. людей , а з 1990 року кількість практикуючих відкриту дефекацію зменшилася майже вдвічі. Обсяг офіційної допомоги з метою розвитку, яку надали розвинуті країни в період 2000-2014 років, зріс в реальному вираженні на 66 відсотків і досяг 135,2 млрд. доларів США.

НЕРІВНІСТЬ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ

У доповіді наголошується, що, незважаючи на те, що у здійсненні багатьох завдань ЦРТ в цілому світі були досягнуті великі успіхи, в регіонах і країнах прогрес здійснювався нерівномірно, і були відзначені значні недопрацювання. Конфлікти залишаються найбільшою загрозою розвитку людства, а в нестабільних і зачеплених конфліктом країнах, як правило, спостерігається найвищий рівень бідності.

Незважаючи на збільшену кількість жінок у парламентах і більшу кількість дівчат, які відвідують школу, гендерна нерівність зберігається. Жінки, як і раніше, стикаються з дискримінацією в доступі до роботи і економічним благам, а також під час прийняття рішень у приватному і суспільному житті.

Незважаючи на величезний прогрес, який було досягнуто завдяки ЦРТ, біля 800 мільйонів людей продовжують жити в умовах крайньої бідності і страждати від голоду. Ймовірність затримки росту дітей з найбідніших 20 відсотків домогосподарств більш ніж вдвічі перевищує ймовірність такої затримки у дітей з 20 відсотків найбагатших домогосподарств, а кількість дітей з найбідніших домогосподарств, які не відвідують школу в чотири рази вище. В країнах, зачеплених конфліктом, кількість дітей, які не відвідують школу, збільшилася з 30 відсотків у 1999 році до 36 відсотків у 2012 році.

Відносно проблем навколишнього середовища: з 1990 року загальносвітовий обсяг викидів двоокису вуглецю збільшився на 50 відсотків, а нестачу води відчуває 40 відсотків населення світу; в майбутньому прогнозується зростання цього показника.
 

НОВИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ В ГАЛУЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Світові лідери закликають прийняти на зміну ЦРТ масштабний довгостроковий порядок денний в галузі сталого розвитку. Нові глобальні цілі, що розробляються з оглядом на успіхи, досягнуті в реалізації ЦРТ та підкріплені їхнім імпульсом, відкриють нові перспективи в питанні скорочення нерівності, стимулювання економічного зростання, отримання гідної роботи, розвитку міст та інших населених пунктів, індустріалізації, енергетики, управління зміною клімату, сталого споживання та виробництва, а також миру і справедливості.

“Приймаючи новий порядок денний в галузі розвитку на період після 2015 року, включаючи цілі в галузі сталого розвитку, ми прагнемо використовувати досягнуті нами успіхи і на їхній основі забезпечити надійний шлях розвитку для всіх країн, який приведе до більш процвітаючого, більш стійкого і більш справедливого світу”, - заявив Пан Гі Мун.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Доповідь про Цілі розвитку тисячоліття – це щорічна оцінка загальносвітового і регіонального прогресу в досягненні цих Цілей, яка відображає найбільш повні і найостанніші дані, зібрані більш ніж 28 установами системи Організації Об`єднаних Націй та іншими міжнародними організаціями. Її підготовку здійснює Департамент з економічних і соціальних питань Організації Об`єднаних Націй. З повним переліком даних, що використовувалися протягом підготовки цієї доповіді, можна ознайомитися на веб-сайті за адресою: mdgs.un.org. Додаткова інформація розміщена на веб-сайті: www.un.org/millenniumgoals.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗМІ

Франсін Харріган, ел. почта: fharrigan@un.org/тел.:+1 (917)-367-5414

Шерон Бірч, ел. почта: birchs@un.org/тел.:+1 (212)-963-0564

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ