4 березня 2016 року – Цього року ООН закликала до відзначення Міжнародного жіночого дня за темою «Планета 50/50 до 2030 року: назустріч ґендерній рівності», наголошуючи на тому, що досягнення ґендерної рівності – це не тільки питання соціальної справедливості, але й важлива передумова стабільного розвитку суспільства.

«Досягнення ґендерної рівності стоїть в центрі сталого розвитку, тому що без ґендерної рівності і активної участі жінок в суспільстві, економіці та управлінні ми ніколи не зможемо досягти такого високого рівня розвитку, якого прагнуть люди. Саме тому, серед 17-ти Цілей сталого розвитку, не лише одну з цілей присвячено досягненню гендерної рівності та розширенню прав жінок, але й інші цілі містять гендерну складову», - зазначив Яцек Тишко, в.о. Координатора системи ООН в Україні.

В Україні, незважаючи на потужну законодавчо-правову базу, жінки і дівчата повсякденно стикаються із дискримінацією в політичній, економічній і соціальній сфері. Представництво жінок в процесі прийняття рішень все ще залишається дуже низьким: 12% жінок – у Верховній Раді, 11% жінок – в Кабінеті Міністрів України. Різниця в зарплаті жінок і чоловіків становить 23,7%. Це викликано не тільки горизонтальною і вертикальною сегрегацією на ринку праці, а й нерівної оплатою за рівну працю. Незважаючи на те, що жінки найбільше постраждали від конфлікту, вони практично виключені з процесу мирних переговорів, забезпечення безпеки і відновлення мирного життя в східній Україні.

Організації громадянського суспільства в Україні також наголошують на важливості рівноправної участі жінок у процесі прийняття рішень, включаючи питання миробудівництва і безпеки, доступу уразливих груп до гуманітарної допомоги і соціальних послуг, боротьби з домашнім і сексуальним насильством, а також торгівлею людьми, які посилились в результаті соціально-економічної кризи і воєнного конфлікту на сході України.

Олена Суслова, голова Інформаційно-консультативного жіночого центру, зазначила «Якби суспільство слідувало шляхом ґендерних трансформацій, то ми всі могли би відчути це на собі. Повне використання освітнього потенціалу жінок може збільшити добробут суспільства на третину. Подолання насильства в сім`ї і насильства проти жінок може суттєво зменшити витрати на подолання його негативних наслідків. Сучасне життя не можливе без урахування ґендерного фактору».

***

Міжнародний жіночий день 2016 року наголошує на необхідності активізації заходів по досягненню Порядку денного на період до 2030 року, а також ефективній реалізації нових Цілей сталого розвитку. Також в цей день уваги заслуговує ініціатива Структури «ООН-жінки» «Ми виступаємо за ґендерну рівність» та інші програми в галузі забезпечення ґендерної рівності, розширення прав і можливостей жінок і захисту їх прав. http://www.un.org/ru/events/womensday/

***

Контактна інформація для ЗМІ:

Вікторія Андрієвська, Представництво ООН в Україні,+380442539363, andrievska@un.org