22 липня 2016, Київ – Публікація «Подолання бар’єрів на шляху розвитку бізнесу на Донбасі: огляд ситуації та ключові рекомендації», підготовлена на замовлення ПРООН за фінансової підтримки Японії, базується на результатах дослідження і експертних дискусій щодо проблем розвитку підприємництва на Донбасі, оскільки збройний конфлікт у Східній Україні є однією з найбільших проблем для розвитку національної економіки.

Руйнування інфраструктури, розрив економічних зв’язків, фізичне знищення виробничих потужностей у Донецькій і Луганський областях призвели до скорочення обсягів виробництва промислової продукції до 66%, масового згортання малого і середнього бізнесу (МСБ) і до високого рівня безробіття – до 50 % в обох областях з 2014 р.

Також руйнуванням фінансової і банківської сфер, транспортної інфраструктури, систем зв’язку і комунікацій та ряд інших проблем перешкоджають соціально-економічному розвитку Донецької і Луганської областей.

Аналіз показав, що існують наступні основні бар’єри на шляху розвитку підприємництва та створення нових робочих місць на Донбасі: обмежений доступ до 1) фінансових ресурсів, 2) ринків, 3) якісних адміністративних послуг, 4) якісних бізнес-послуг, 5) знань про заснування та ведення бізнесу, 6) енергопостачання, 7) сучасних технологій 8) кваліфікованої робочої сили, 9) співпраці з бізнесом з інших регіонів України, 10) транспортно-логістичних послуг.

Аналітична записка виокремлює 6 ключових рекомендацій щодо подолання бар’єрів на шляху розвитку бізнесу та створення нових робочих місць на Донбасі:

  • полегшити доступ МСБ до фінансових ресурсів (наприклад, шляхом часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами, ініціювання фінансової освіти та залучення програм міжнародної технічної допомоги);
  • забезпечити інформаційну допомогу для підприємців щодо започаткування і розвитку власної страви, потенційних партнерів і ринків;
  • забезпечити підтримку спільних ініціатив між підприємцями Донецької та Луганської областей і підприємцями інших регіонів України і зарубіжних країн;
  • відновити критичну транспортну інфраструктуру і передбачити прозору і ефективну систему роботи блокпостів;
  • забезпечити якість і спрощення процедури надання адміністративних послуг для МСБ;
  • стимулювати використання сучасних технологій серед місцевих підприємців.