Київ, 30 березня 2017 р. Україна та інші країни можуть зіткнутися з різким зростанням нерівності та соціальної ізоляції, якщо не вживатимуться заходи для захисту вразливих груп населення від безробіття, дискримінації та потрясінь.

Відповідно до останньої всесвітньої Доповіді ПРООН про стан людського розвитку, ключовими факторами прогресу країн є боротьба з дискримінацією, безробіттям та нерівноправною участю в політичному житті.

Про це говориться у висновках «Доповіді про стан людського розвитку» за 2016 рік під назвою «Людський розвиток для всіх і кожного», яку Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) оприлюднила 21 березня у Стокгольмі (Швеція), і яку було представлено в Києві 30 березня.

«За середніми показниками криється нерівність, – прокоментував Ніл Вокер, Координатор системи ООН та Постійний представник ПРООН в Україні. – Якщо проаналізувати, що насправді стоїть за цими цифрами, стає зрозуміло, що чимало людей залишаються на узбіччі сучасних досягнень, як засвідчують показники індексу людського розвитку».

В Україні налічується 1,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб, 2,8 мільйона людей з обмеженими можливостями, близько 60% живуть за межею бідності, що визначається як фактичний прожитковий мінімум. Несприятливі умови, в які вони потрапляють, мають багато вимірів. Доповідь показує, що певні групи стикаються з несприятливими умовами, що часто взаємонакладаються, підсилюючи одна одну, поглиблюючи незахищеність, розрив між поколіннями і ускладнюючи завдання дорівнятися до тих, хто має вищий рівень життя.

«Попри вражаючі досягнення у сфері людського розвитку, чимало людей як у розвинених країнах, так і у країнах, що розвиваються, залишаються поза увагою. Ми маємо краще зрозуміти, які групи знаходяться у менш сприятливих умовах порівняно з іншими, і чому, – сказала Блерта Чела, Заступник Директора ПРООН в Україні. – Потрібно також брати до уваги ширшу перспективу розвитку, що враховує важливість аспектів, які важче піддаються вимірюванню, таких як свобода слова та розширення прав і можливостей».

Настав час усунути перешкоди до розвитку

Доповідь закликає до забезпечення гідного працевлаштування та доступності основних послуг, а також визнає важливість забезпечення для вразливих груп ширшої участі, автономії та можливостей висловити свою позицію в процесі прийняття рішень. Автори також зазначають, що ключові дані, розподілені за такими характеристиками, як місцезнаходження, стать, вік, соціально-економічний статус та етнічна приналежність, дають можливість зрозуміти, які категорії залишаються поза увагою.

Згідно з доповіддю, індекс людського розвитку (ІЛР) України становить 0,743. Це 84-е місце серед 188 країн і територій. З 1990 року показники ІЛР підвищилися на 5,2 %; тривалість життя при народженні зросла на 1,3 року, середня тривалість навчання збільшилася на 2,2 року, а очікувана тривалість навчання — на 2,9 року; ВНП на душу населення знизився на 31,9 %. Разом із цим, результати України залишаються нижчими за середні показники країн, що належать до групи з високим рівнем людського розвитку, і нижчими за середні показники по країнах Європи і Центральної Азії.

Людський розвиток є досяжним для всіх

У «Програмі сталого розвитку до 2030 року» йдеться про рівномірніший розподіл переваг від розвитку серед різних груп і поколінь. У доповіді наводяться рекомендації щодо переорієнтації політики з метою забезпечення того, щоб прогрес досяг тих верств населення, які відстали найбільше, а також наводяться декілька позитивних прикладів у цьому регіоні.

Незважаючи на певний регрес за показниками індексу людського розвитку, Україна затвердила та запроваджує комплексний пакет важливих реформ, таких як реформи у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення, земельна реформа та децентралізація, реформи у сфері державного управління, боротьба проти корупції, реформи правоохоронних органів, а також багато інших змін.

Кінцевим результатом цих реформ повинен стати прогрес у сфері людського розвитку для кожного без винятку громадянина України.

***

ПРО ДОПОВІДЬ: «Доповідь про стан людського розвитку» є редакційно незалежним виданням Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. «Доповідь про стан людського розвитку за 2016 р.», а також додаткові довідкові матеріали щодо її показників, можна безкоштовно завантажити за посиланням: http://hdr.undp.org

«Доповідь про стан людського розвитку за 2016 р.» http://report.hdr.undp.org/

Повний пакет матеріалів для ЗМІ усіма офіційними мовами ООН http://hdr.undp.org/en/2016-report/press

Для медіа-запитів:

Євген Зеленко, координатор зі зв’язків із громадськістю та роботи з медіа yevgeniy.zelenko@undp.org