16 травня 2017 - Говорячи напередодні Міжнародного дня проти гомофобії, трансфобії і біфобії 17 травня, група міжнародних експертів з прав людини та експертів з Організації Об'єднаних Націй закликає держави та інші зацікавлені сторони ефективно захистити транс і гендерно різноманітних дітей та підлітків від дискримінації, вигнання, насильства і тавра ганьби, і сприяти сприятливим умовам в сім'ї для транс і гендерно різних людей.

"Ми закликаємо держави в усьому світі прийняти правові та політичні рамки зі всебічними заходами зі здійснення, щоб захистити права транс і гендерно різноманітної молоді, враховуючи питання гендерної різноманітності, і дати їм можливість реалізувати себе в повному обсязі.

Першорядне значення мають принципи рівноправності та не дискримінації, право на життя, виживання і розвиток, вищі інтереси дитини та повага до поглядів дитини. Сім'ї відіграють вирішальну роль у створенні безпечного і люблячого середовища – безпечного притулку – для транс і гендерно різноманітних дітей та підлітків.

На жаль, у деяких родинах, транс і гендерно різноманітні діти залишаються жертвами ганьби, гоніння, маргіналізації і відречення. Багато хто з цих дітей залишаються під загрозою фізичного, сексуального та психологічного насильства у спільнотах і в їхніх власних сім'ях, включаючи злочини скоєні в ім'я так званої "честі".

Транс і гендерно різноманітні діти та підлітки є більш уразливими до пов'язаних зі школою насильств (знущання) і виключення в класі, на спортивних майданчиках, туалетах та кабінках для перевдягання, на шляху до і від школи, а також онлайн (залякування в мережі).

Агресивне середовище, на жаль, може змусити транс і гендерно різноманітних студентів кинути школу і виштовхнути їх з їхніх сімей в ранньому віці. Вони стають вразливими до бездомності, неформальних ринків праці, криміналізованої економіки, поліцейського профілювання, і веде до циклу бідності та маргіналізації, і подальшої дискримінації та насильству як довічного положення.

Ми закликаємо держави ухвалити і впровадити ефективні заходи, які забороняють насильство, анти-дискримінаційні закони, охоплюючи гендерну ідентичність і вираз "реальне чи уявне", а також сексуальну орієнтацію як заборонену підставу для дискримінації, розвивати всеосяжні навчальні програми та матеріали, тренінги і підтримку для вчителів і інших співробітників школи, освітні програми та програми підтримки для батьків, безпечний і недискримінаційний доступ до ванних кімнат, та програм з підвищення інформованості, виховуючи повагу і розуміння до гендерної різноманітності.

Відмова залишає транс і гендерно різноманітних дітей та підлітків уразливими до психічних розладів, зокрема почуття ізоляції і депресії, і може призвести до членоушкодження і самогубства. Тому, вкрай важливо створити безпечні і захищених просторів, де ці молоді люди можуть безпосередньо отримати підтримку, в усуненні упередженості та дискримінації, з якими вони можуть зіткнутися.

З іншої сторони, саме існування законів або підзаконних актів, які криміналізують гендерне самовираження, у тому числі через правопорушення "перевдягання" або "імітування протилежної статі" та інших таких дискримінаційних положень, впливають на свободу і безпеку цих молодих людей і, як правило, сприяють атмосфері, у якій пропаганда ненависті, насильство і дискримінація, яку потурають і здійснюють безкарно.

Криміналізація та широко розповсюджена дискримінація у такому контексті призводить до відмови від охорони здоров'я, включаючи безпечні процедури підтвердження статі, а також відсутності доступу до інформації та пов'язаних послуг. Позначання транс і гендерно різноманітних людей як патології – ставлення на них клейма хворих на основі гендерної ідентичності і самовираження – історично була і залишається однією з основних причин порушення прав людини проти них.

Ми підтверджуємо наш заклик до держав частині декриміналізувати транс і гендерно різноманітні особистості та самовираження, і викорінити позначення їх як патології, у тому числі для молодих транссексуалів, заборонити "виправну терапію" і утриматись від прийняття нових криміналізованих законів і позначення медичних класифікацій як патологій, зокрема в контексті майбутнього перегляду Міжнародної статистичної класифікації хвороб. Ми також закликаємо держави забезпечити рівний доступ до охорони здоров'я і доступ до гендерно підтверджувального лікування для тих, хто потребує його.

У більшості країн транссексуалам відмовляють у юридичному закріпленні їх самостійно визначеної статі, що може привести до подальшого порушення прав людини в області освіти, зайнятості, охорони здоров'я, і за її межами. Багато держав, які дозволяють модифікації гендерного показника на персональних документах, запроваджують образливі вимоги, наприклад, примусова або інша недобровільна хірургія, стерилізація, діагностика психічного здоров'я, психіатричні втручання або інші примусові медичні процедури.

Багато з цих практик порушують цілісність фізичної і психічної недоторканності та суміжних прав, що рівносильно жорстокому поводженню і тортурам, і порушує їхню гідність.

Ми закликаємо держави сприяти оперативному, прозорому і доступному правовому гендерному визнанню, і без образливих умов, забезпечити права людини для всіх осіб, враховуючи питання вільного/поінформованого вибору і фізичної недоторканності. Тому примусові медичні втручання/процедури ніколи не мають вживатися. Незалежно від їхніх правових гендерних показників молодим транс і гендерно різноманітним людям потрібно дозволити використовувати свої власні імена і займенники, і одягатися згідно з їхньою самостійно визначеною гендерною особистістю та самовираженням.

Незважаючи на поширені зловживання і відсутність гарантії для своїх прав людини в деяких випадках, молодим транс та гендерно різноманітним людям часто бракує доступу до засобів правового захисту в разі порушення. Дуже важливо, щоб держави ефективно розслідували порушення, притягували винних до відповідальності та захищали права жертв, в тому числі щодо засобів правового захисту, відшкодування і компенсації.

З нагоди IDAHOT 2017 ми нагадуємо державам їхні зобов'язання по боротьбі з трансфобією, що веде до насилля та дискримінації проти молодих транс і гендерно різноманітних людей, закликаємо уряди прийняти людське різноманіття, зображуючи універсальність та неподільність прав людини, і підкреслюємо необхідність глобальних заходів по здійсненню, зокрема, належних законів, політик та практик. Універсальному, правозахисному аналізу гендеру слід враховувати соціальні конструкції, практики і звичаї, які як правило підсилюють гендерні стереотипи.

Ми також закликаємо держави заохочувати релігійні організації не розповсюджувати негативні висловлювання щодо транс та гендерно різноманітних осіб. Є також набагато приємне посилання з Цілями сталого розвитку, яких всі прагнуть, як глобального поштовху для забезпечення мирного, простого і всеосяжного суспільства "Не залишити нікого позаду".

Таким чином, держави повинні скасувати законодавство та супутні заходи, що криміналізують гендерне самовираження та/або які негативно впливають на транс і гендерно різноманітних людей, і забезпечити доступними і недискримінаційними правовими процедурами гендерного визнання без образливих передумов, у тому числі для молодих транссексуалів.

Вони повинні розробити і здійснити всеосяжні заходи проти насильства і дискримінації, доповнених активним підвищенням обізнаності громадськості, розумінням, визнанням і повагою до гендерної різноманітності в усьому світі."

ПРИМІТКА ДЛЯ РЕДАКТОРІВ:
Заява відноситься до транс і гендерно різноманітних дітей та підлітків, на всеосяжній основі включаючи дітей та підлітків, чия гендерна особистість не відповідає статі, з якою вони народилися, а також тих, для кого їх гендерна особистість не обмежується лише двійковим поняттям "або чоловік або жінка" та/або чиє гендерне самовираження не обмежується чоловічим або жіночим. Включаючи тих, хто ототожнює себе з третіми та іншими альтернативними статями, або комбінацією статей.

ЗАКІНЧУЄТЬСЯ

(*) Експерти:

Комітет ООН з прав дитини (CRC)

Комітет ООН проти катувань (CAT)

Незалежні експерти ООН: Пан Філіп Олстон, Спеціальний доповідач з питань крайньої бідності та прав людини; Пані Камба Болі Баррі, Спеціальний доповідач з питань права на освіту, Пан Вітіт Мунтанборн, Незалежний експерт із питань захисту проти насильства і дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, Пан Дайнюс Пурас, Спеціальний доповідач з питань права на здоров'я; Пані Дубравка Сімоновіє, Спеціальний доповідач з питань насильства проти жінок, його причин та наслідків, і робоча група з питань дискримінації відносно жінок в законі і в практиці.

Міжамериканська комісія з прав людини (IACHR)

Африканська комісія з прав людини і народів (ACHPR): Пан Лоуренс Муругу Муте, Голова комітету з попередження тортур в Африці

Рада Європи: Пан Нільс Муйжніекс, Комісар з прав людини

Для отримання додаткової інформації та запитів СМІ, будь ласка, звертайтеся:

Для комітетів ООН і незалежних експертів: Catherine de Preux De Baets (+41 22 917 9327 / cdepreuxdebaets@ohchr.org) or write to ie-sogi@ohchr.org / Xabier Celaya (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)

IACHR: Mme Daniela Santana Silva (+202 370 5484 / cidhbec3@oas.org)

ACHPR: Секретаріат (au-banjul@africa-union.org)

Рада Європи: Управління Комісара з прав людини, Стефано Монтанарі (+33 6 61 14 70 37 / stefano.montanari@coe.int )

Ви можете отримати доступ до цієї заяви для ЗМІ онлайн

Занепокоєні світом, у якому ми живемо? Тоді ВІДСТОЮЙТЕ чиїсь права сьогодні. #Standup4humanrights та відвідайте веб-сторінку на http://www.standup4humanrights.org

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ