26 червня 2017 - 28 червня в штаб квартирі ООН в Нью-Йорку відбудеться зустріч на вищому рівні на тему якісної освіти у партнерстві з ключовими зацікавленими сторонами.

Ціль Сталого Розвитку № 4, освіта, лежить в основі порядку денного на період до 2030 року ООН і має важливе значення для успіху впровадження всіх Цілей Сталого Розвитку. Національні уряди і міжнародне співтовариство мають забезпечити якісну освіту для всіх; розумні, інноваційні заходи для досягнення молодих учнів, освіти та підготовки, які є більш актуальними для вирішення соціальних, екологічних та економічних проблем, з якими стикаються світ. Освіта на основі рівності для дівчаток і хлопчиків, жінок і чоловіків у всіх системах освіти і ініціативах також має важливе значення в досягнення гендерної рівності, зменшення дитячої смертності, відкладання шлюбу і генерації жінок-керівників серед інших факторів, що сприяють суспільному прогресу.

Підвищення обізнаності про новий порядок денний розвитку, зміцнення кращого розуміння про Цілі Сталого Розвитку і їх взаємозалежності і сприяння глобального громадянства – все це грає важливу роль у сприянні прогресу не тільки щодо Цілі Сталого Розвитку № 4, а також щодо всього порядку денного на період до 2030 року.

Подія також детально розгляне можливості включення Цілей Сталого Розвитку в відповідні спецкурси у кожній школі в світі.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ