20 травня 2017, маючи на меті викорінення бідності, боротьбу з кліматичними змінами, а також побудову мирної та інклюзивної світової спільноти до 2030 року, основні зацікавлені сторони, включаючи уряди, повинні більш швидкими темпами впроваджувати Цілі Сталого Розвитку (ЦСР) – зазначає останній звіт про прогрес ЦСР, які сьогодні подав Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

На основі найбільш актуальних даних, в щорічному Звіті про Досягнення Цілей Сталого Розвитку наводяться загальні відомості про зусилля, спрямовані на досягнення ЦСР в усьому світі, і висвітлюються сфери прогресу та сфери, в яких потрібно вживати більше інклюзивних заходів. Згідно з цьогорічним звітом, попри те, що протягом останнього десятиріччя було досягнуто прогресу в усіх галузях розвитку, темпи його були доволі помірними, і досягнуті успіхи були недостатньо збалансованими для того, щоб забезпечити цілковите виконання ЦСР.

"Реалізація розпочалася, але годинник цокає", - заявив пан Гутерріш. "Цей звіт показує, що темпи прогресу в багатьох сферах набагато нижчі, ніж потрібно для досягнення цілей до 2030 року".

Незважаючи на поступ, необхідне прискорення

Хоча починаючи з 1999 року майже мільярд людей уникнули крайньої бідності, станом на 2013 рік, приблизно 767 мільйонів залишились за її межею; крім того, більшість з цих людей живуть у чутливих неблагополучних умовах. Незважаючи на значні успіхи, тривожно значна кількість дітей віком до 5 років все ще страждає від недоїдання. За оцінками спеціалістів, у 2016 році, 155 мільйонів дітей віком до 5 років мали сповільнений фізичний розвиток (занадо низький зрізт для свого віку). У період з 2000 по 2015 рік загальний коефіцієнт материнської смертності зменшився на 37 %, а рівень смертності дітей до 5 років зменшився на 44 %. В тому числі, 303 тисячі жінок втратили життя під час вагітності або пологів, а станом на 2015 рік померли 5,9 млн дітей віком до 5 років.

У сфері стійкої енергетики, доступ до чистого палива та побутових технологій зріс від 50 % у 2000 році до 57% у 2014 році, тоді як у 2012 році, відсутність такого доступу призвела до близько 4,3 смертей. З 2015 по 2016 роки офіційна допомога в цілях розвитку (ОДР) зросла на 8,9 %, прирівнюючись до 142,6 млрд доларів США та досягаючи нового піку. Проте на практиці, двостороння допомога найменш розвиненим країнам скоротилася на 3,9 %.

Нерівномірний прогрес

Переваги розвитку розподілені нерівномірно. На основі даних за 2010-2016 роки, жінки в середньому витрачають майже втричі більше часу на неоплачувану домашню роботу та догляд за чоловіками. Економічні втрати від природних небезпек в даний час досягають в середньому 250 - 300 млрд. доларів США на рік, що має непропорційний вплив на невеликі та вразливі країни. Незважаючи на зниження світового рівня безробіття з 6,1% у 2010 році до 5,7% у 2016 році, безробіття серед молоді зустрічалось втричі частіше, ніж серед старшого населення. У 2015 році 85 % міщан використовували питну воду в контексті безпечного менеджменту, у порівнянні з лише 55 % мешканців сільських місцевостей.

"Розширення можливостей вразливих верств населення має вирішальне значення для подолання бідності та сприяння суспільному процвітанню", - заявив пан Ву Хунбо, заступник Генерального секретаря ООН з економічних і соціальних питань.

Використання потужності даних

Для ефективного відстеження прогресу досягнення ЦСР потрібні доступні, надійні, своєчасні та дезагреговані дані на всіх рівнях, що є значною проблемою для національних та міжнародних статистичних систем. У той час як доступність та якість даних постійно вдосконалюються, продуктивність статистики на світовому рівні все ще потребує значних вдосконалень. Світова спільнота спеціалістів працює над модернізацією та зміцненням статистичних систем для вирішення всіх аспектів генерації та використання даних для ЦСР.

Про звіт

Звіт про Цілі Сталого Розвитку 2017 – це щорічна оцінка глобального та регіонального прогресу щодо досягнення поставлених завдань. Звіт базується на останніх наявних даних про вибрані показники глобальної індикації ЦСР, підготованої Департаментом з економічних та соціальних питань ООН із залученням великої кількості міжнародних та регіональних організацій.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ