16 днів активізму проти ґендерно обумовленого насильства - це міжнародна кампанія, яка проводиться щороку і триває з 25 листопада, Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, до 10 грудня - Дня прав людини.

Кампанія була започаткована активістами першого Інституту жіночого глобального лідерства в 1991 році і щороку координується Центром жіночого глобального лідерства. Вона використовується як організаційна стратегія для окремих осіб та організацій у всьому світі, щоб закликати до ліквідації насильства щодо жінок та дівчат.

На підтримку цієї громадської ініціативи щорічно проводиться кампанія Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй по боротьбі з насильством щодо жінок (UNiTE), яка закликає до глобальних дій, спрямованих на підвищення обізнаності та створення можливостей для обговорення проблем та рішень у всьому світі. В останні роки кампанія UNiTE використовувала помаранчевий колір як спільну тему, яка проходить через усі глобальні заходи. Помаранчевий є одним з офіційних кольорів кампанії UNiTE і в контексті її глобальної адвокації, використовується як символ світлого майбутнього, вільного від насильства щодо жінок та дівчат.

В Україні кампанія UNiTE була офіційно розпочата у 2015 році, і з цього часу до кампанії приєдналися понад 100 партнерів по всій країні.

Тема кампанії UNiTE до 16 днів активізму 2017 року

Тема глобальної кампанії UNiTE 2017 року, яка прийнята в Україні, "Не залишити нікого осторонь: зупинити насильство щодо жінок та дівчат", формулює прагнення до світу, вільного від насильства щодо всіх жінок та дівчат у всьому світі, в першу чергу найбідніших і вразливих, серед інших: біженок, мігранток, представниць меншин, корінних народів та населення, постраждалого від конфліктів та стихійних лих.

Контекст

"Не залишити нікого осторонь: зупинити насильство щодо жінок і дівчат" відзначає об'єднуючий характер одного з найважливіших принципів Порядку денного для досягнення сталого розвитку до 2030 року, підкреслюючи зусилля світу, спрямовані на те, щоб "досягти найбільш вразливих першими".

У 2015 році 193 держави-члени Організації Об'єднаних Націй, включаючи Україну, затвердили "Порядок денний задля сталого розвитку до 2030 року". Через 17 цілей порядок денний до 2030 року закликає до глобальних дій протягом наступних 15 років для вирішення трьох вимірів сталого розвитку: економічного, соціального та екологічного. Всі цілі сталого розвитку (ЦСР) повністю взаємопов’язані між собою; відповідно, до них не можна підходити окремо.

25 вересня 2017 року Уряд України презентував Національний звіт про базові показники ЦСР. Ґендерна рівність включена до 10 з 17 локалізованих цілей, 25 із 86 завдань та 45 з 172 показників на додаток до цілі 5 сталого розвитку, яка визнає рівність чоловіків та жінок та розширення прав і можливостей жінок як одне з ключових пріоритетних завдань, щоб «нікого не залишити осторонь".

Україна встановила національну ціль "Знизити рівень ґендерно обумовленого та домашнього насильства, забезпечити ефективне запобігання його проявам та своєчасну допомогу постраждалим" до 2030 року.

Концепція та ключові повідомлення

Ґрунтуючись на цьому баченні, кампанія UNiTE 2017 спрямована на підвищення обізнаності та спільні дії для припинення насильства щодо жінок під загальною темою "Не залишити нікого осторонь: зупинити насильство щодо жінок та дівчат", щоб підкреслити важливість роботи з найбільш вразливими групами населення в Україні.

Діяльність кампанії UNiTE впродовж 16-денної кампанії активізму буде спрямована на створення можливостей для адвокації щодо висвітлення одного з основних бачень "Порядку денного задля сталого розвитку до 2030 року», а саме створення "справедливого, рівноправного, толерантного, відкритого та соціально інклюзивного світу, в якому враховуються потреби найбільш вразливих осіб".

В Україні багато жінок стикаються з різними та взаємопов’язаними формами дискримінації за ознакою статі, віку, стану інвалідності, стану переселенок, етнічними, мовними та іншими ознаками. Особливо вразливими групами є: жінки з інвалідністю, жінки, які живуть з ВІЛ, сільські жінки, молоді жінки, літні жінки, етнічні меншини, зокрема ромки, жінки-переселенки, ЛГБТІ та інші. Ці групи стикаються з порушеннями прав людини, нетерпимістю та особливо суворою дискримінацією у доступі до прийняття рішень, працевлаштування, охорони здоров'я та освіти. Вони також стикаються з істотними перешкодами у доступі до сервісів надання допомоги тим, хто постраждав від ґендерно обумовленого насильства.

Для того, щоб не залишити нікого осторонь, особливо жінок і дівчат, які залякані або потерпають від насильства, потрібні ресурси, нормативно-правове регулювання, зобов'язання та програми, спрямовані на досягнення найбільш вразливих спільнот.

Акцентуючи увагу на широкому застосуванні і наслідках насильства щодо жінок та дівчат у найбільш вразливих групах в Україні, кампанія UNiTE спрямовує зусилля на підвищення обізнаності та побудову загальнонаціонального діалогу про необхідність всеохоплюючого та сталого регулювання, здійснення реформ та послуг в рамках реалізації порядку денного задля сталого розвитку до 2030 року.

Через тему інклюзії впродовж 16-ї Днів Активізму кампанія UNiTE в Україні буде:

  • Адвокатувати щодо забезпечення всеохоплюючих послуг, спрямованих на подолання бар'єрів, з якими стикаються найбільш незахищені та вразливі групи жінок та дівчат, для забезпечення рівного доступу до попередження та реагування на ґендерно обумовлене насильство.
  • Закликати до ратифікації Конвенції Ради Європи про попередження та запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція). Держава зобов'язана в повній мірі протидіяти насильству щодо жінок і дівчат у всіх її формах та вживати заходів щодо попередження насильства щодо жінок, захисту потерпілих від насильства та переслідування злочинців. Насильство щодо жінок та домашнє насильство більше не може залишатися особистою справою!
  • Привернути увагу до найбільш незахищених та вразливих груп жінок і дівчат задля спрямованої дії на запобігання та припинення насильства щодо жінок та дівчат. Надзвичайно важливою є взаємодія з жінками та дівчатами, що зазнають множинних форм дискримінації, та з громадянським суспільством, яке відіграє ключову роль у попередженні та реагуванні на ґендерно обумовлене насильство. Досягнення Порядку денного задля сталого розвитку до 2030 року неможливе без участі жінок, їх лідерства та досвіду на всіх рівнях!

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ