З метою ефективного досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) 12-21 березня 2018 р. група експертів ООН відвідає Україну з метою підтримки контекстуалізації та адаптації Цілей сталого розвитку та порядку денного сталого розвитку 2030 до потреб та пріоритетів України за допомогою підходу на основі актуалізації, підтримки політики та прискорення досягнення Цілей сталого розвитку (MAPS-підхід: M-Mainstreaming (актуалізація), A-Acceleration (прискорення), PS-Policy Support (підтримка політики)).

У ході візиту досліджуватимуться питання «прискорення» розвитку, тобто визначення «акселераторів», які шляхом взаємно посилюючих чинників внаслідок групування Цілей сталого розвитку забезпечуватимуть позитивний вплив на покращення рівня життя населення з одночасним виявленням основних бар’єрів, що перешкоджають сталому розвитку, усунення яких має прискорити прогрес у досягненні Цілей сталого розвитку.

За результатами консультацій з національними інституціями, галузевими міністерствами, національними та міжнародними партнерами в галузі розвитку, приватним сектором, аналітичними центрами та науковими установами, а також громадянським суспільством, буде розроблено дорожню карту з реалізації ЦСР, що сприятиме кращому розумінню порядку денного щодо ЦСР та його потенційних переваг для країни. Проект Дорожньої карти має містити: (i) опис «акселераторів»; (ii) пропозиції щодо інтеграції ЦСР в існуючу національну систему планування (з урахуванням визначених національних завдань ЦСР, адаптованих до національного контексту, та висновків MAPS-місії); (iii) рекомендації щодо оперативного моніторингу.

Порядок денний 2030 в галузі сталого розвитку являє собою комплекс зобов'язань, спрямованих на розвиток, що базується на забезпеченні прав людини та гендерній рівності з метою подолання бідності та захисту планети. Даний документ є історичним злиттям різних напрямків діяльності ООН, які націлені на вирішення основних проблем у сфері розвитку та гуманітарній сфері за ключової підтримки держав-членів.

MAPS-підхід ставить за мету мобілізувати зусилля та скористатись перевагами від співробітництва установ ООН для сприяння сталому розвитку на основі прав людини задля розробки і втілення Цілей сталого розвитку.

Цілі сталого розвитку в Україні:

У вересні 2017 року було опубліковано Національну доповідь "Цілі сталого розвитку: Україна". Доповідь є результатом масштабних консультацій за участю багатьох зацікавлених сторін і роботи 17 Робочих підгруп, створених у рамках Міжвідомчої робочої групи високого рівня під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі. Доповідь надає бачення орієнтирів для досягнення ЦСР в Україні і включає 17 ЦСР, 86 завдань і 172 показники (виокремлені на основі глобальних 17 ЦСР, 169 завдань і 240 показників), визначених для України.

Підготовці Доповіді передували всеосяжні регіональні та національні консультації, що були відбулись у 2016 році та охопили понад 25 тисяч українців. Регіональні консультації були проведені в 10 містах України - Дніпрі, Житомирі, Запоріжжі, Луцьку, Маріуполі, Сумах, Тернополі, Ужгороді, Черкасах та Чернівцях. У них взяли участь близько 700 учасників, що представляють обласні та місцеві органи влади, інститути громадянського суспільства, міжнародні організації та наукові установи.

В результаті консультацій за участю багатьох зацікавлених сторін, було визначено наступні завдання для досягнення сталого розвитку України: (і) економічне зростання буде досягатися за рахунок стимулювання інновацій, прискореного розвитку інфраструктури, збільшення заощаджень і зниження залежності від зовнішніх позик; (іі) збалансований розподіл результатів економічного зростання дозволятиме зменшити нерівності, зокрема гендерну нерівність; (ііі) темпи зростання забезпечуватимуть повну зайнятість, зменшення бідності, а з належним урахуванням сталого виробництва та споживання сприятимуть відновленню та охороні екосистем; (iv) ефективне та підзвітне керівництво нікого не залишиме осторонь.