Жінки відіграють важливу роль у протидії поширенню інфекції, - як медичні працівниці, які надають допомогу на «передовій лінії», науковиці, домашні піклувальниці, волонтерки та мобілізаторки на рівні громад. В Україні жінки становлять 82% усіх зайнятих у сфері охорони здоров’я (1).Більшість надавачів первинної медичної допомоги – жінки, однак ґендерний розрив у рівні заробітної плати (12% у 2018 р.) може зростати в часи криз. Медичні працівниці також мають специфічні потреби, які, крім необхідності в особистих захисних засобах, включають догляд за дітьми та забезпечення базових потреб родини.

На глобальному рівні жінки виконують утричі більше неоплачуваної доглядової роботи, ніж чоловіки, і 77% респондентів у деяких регіонах України (2) вважають, що саме піклування про інших – це найважливіша роль жінки. Коли системи охорони здоров'я перевантажені, значна частина догляду за хворими здійснюється вдома, і піклування про хворих членів сім’ї також збільшує ризики інфікування для жінок. Закриття шкіл ще більше посилює навантаження на жінок, які мають додатково доглядати за дітьми.

«Жінки частіше зазнають негативних економічних наслідків через спалах епідемії, оскільки жіноча зайнятість зосереджена в низькооплачуваних секторах та на посадах нижчого рівня; багато жінок працюють у неформальному секторі, не маючи медичного страхування та соціального захисту. Порівняно з чоловіками, жінки більше вразливі до звільнення в кризові періоди, внаслідок упереджених поглядів працедавців. У результаті, жінки стикатимуться з підвищеними ризиками бідності, що впливатимуть на добробут їхніх домогосподарств», - попереджає про ризики в.о. Голови Офісу ООН Жінки в Україні Домініка Стояноска.

Перебої в роботі державних установ та обмеження мобільності громадян можуть перешкоджати доступу жінок до основних суспільних послуг, від яких залежить благополуччя їхніх сімей, включаючи соціальну підтримку та базову медичну допомогу. Існують свідчення ґендерного виміру сучасних профілів бідності в Україні (літні жінки, самотні батьки, які виховують дітей) (3), тому будь-які затримки із соціальними виплатами непропорційно впливатимуть на жінок.

Численні дослідження засвідчують, що поширення домашнього та ґендерно-зумовленого насильства зростає в умовах, коли домогосподарства перебувають у стресових ситуаціях.(4) Водночас, доступ постраждалих до правосуддя та соціальних послуг може обмежуватися, а кризові центри зачиняються на період карантину.

Багато жінок не мають доступу до оплачуваних лікарняних. Якщо їм доведеться пропустити роботу, через те, що вони хворі, або мають самоізолюватися, вони можуть втратити дохід та їм буде складніше знайти вихід із ситуації домашнього насильства.

«Це складний час для бізнесу, але ми закликаємо працедавців бути свідомими викликів, з якими стикаються їх працівники та працівниці, партнери та суспільство загалом, та попередити зростання нерівності на фоні кризи з подолання COVID-19» - закликає в.о. Голови офісу ООН Жінки в Україні Домініка Стояноска.

Негативні наслідки спалаху COVID-2019 посилюються для вразливих груп жінок, серед яких жінки з інвалідністю, жінки, які живуть з ВІЛ, літні жінки, сільській жінки та інші. Через обмежувальні заходи, вони можуть не мати регулярного доступу до специфічних послуг, необхідних для задоволення їхніх потреб. Зокрема, жінкам, які живуть з ВІЛ, може бракувати доступу до життєвоважливого лікування через перезавантаженість медичної системи. Вразливі групи населення можуть також стикатися з відсутністю належної комунікації та інформації щодо розгортання епідемії, наявних послуг і засобів профілактики.

Серед багатьох рекомендації щодо ґендерно-чутливих заходів протидії COVID-19, ООН Жінки радять:

1.Забезпечити наявність даних із розбивкою за статтю щодо показників захворюваності, економічних наслідків епідемії, навантаження доглядовою працею, а також поширення домашнього та сексуального насильства,

2.Розробити спеціальні стратегії пом'якшення економічних наслідків епідемічного спалаху для жінок, включаючи підтримку секторів економіки з переважаючою жіночої зайнятістю та суворий контроль щодо недопущення дискримінації за ознакою статі на ринку праці,3.Забезпечити рівне врахування голосу жінок при прийнятті рішень, пов'язаних із кризою, та використовувати доказові дані з розбивкою за статтю, віком, наявністю інвалідності, станом вагітності, та в консультаціях із жіночими групами та організаціями,

4.Надавати пріоритетну підтримку жінкам, які працюють на «передовій лінії» охорони здоров'я, забезпечуючи їх кращим доступом до «дружніх» для жінок засобів індивідуального захисту, сприяючи гнучкому режиму роботи та підтримці в догляді за дітьми,

5.Забезпечити належне спрямування на жінок інформаційних повідомлень щодо ситуації у сфері громадського здоров’я; слідкувати, щоб інформаційні матеріали не репродукували ґендерні та інші стереотипи; забезпечити надходження інформації до найвіддаленіших громад і використання різних інформаційних каналів для людей із різними потребами (порушення зору, слуху, розлади психіки тощо).

6.Підтримувати надання критично важливих медичних послуг для жінок і дівчат, включаючи послуги у сфері сексуального та репродуктивного здоров'я, надавати пріоритет підтримці служб, які працюють у сфері запобігання та реагування на ґендерно зумовлене насильство у громадах, що постраждали від COVID-19.

_______________________________

(1) Державна служба статистики України (2019). Праця України – 2018 / Статистичний збірник

(2) Ставлення до гендерно-зумовленого насильства в Донецькій, Луганській та Запорізький Perception of gender-based violence in Donetsk, Lugansk and Zaporizhzhya regions, United Nations Recovery and Peacebuilding Programme implemented by UNDP, UN Women, UNFPA and FAO.

(3) World Bank (2016). Country Gender Assessment in Ukraine

(4) IASC (2015). Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action: Food Security and Agriculture.

Для отримання більш детальної інформації звертайтеся, будь ласка:

Нарміна Стрішенець, відділ комунікації та адвокації ООН Жінки в Україні +38(050) 425-79-30 narmina.strishenets@unwomen.org

ООН Жінки (UN Women) є структурою ООН, яка працює над питаннями ґендерної рівності та розширенням прав і можливостей жінок. Світовий лідер у проблемах, які стосуються жінок та дівчат, організацію ООН Жінки засновано з метою покращення реалізації їхніх потреб у всьому світі. Facebook: https://www.facebook.com/unwomenukraine/

Twitter: https://twitter.com/unwomenukraine

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ