В своїй роботі система ООН керується Рамковою програмою партнерства між Урядом України та ООН, яка є стратегічною програмою партнерства між Урядом України й установами, фондами та програмами системи Організації Об’єднаних Націй у 2018–2022 роках. Цю програму було сформульована за участю Уряду, Організації Об’єднаних Націй в Україні, громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін і підтверджує відданість усіх партнерів підтримці порядку денного сталого розвитку до 2030 року у сферах, що відповідають національним пріоритетам розвитку.

Програмою визначено чотири напрями партнерства:

  • Стале економічне зростання, навколишнє середовище і зайнятість.
  • Рівний доступ до якісних та інклюзивних послуг і соціального захисту.
  • Демократичне врядування, верховенство права і громадська участь.
  • Безпека громадян, соціальна єдність і відновлення з особливим акцентом на Сході.

Очікувані результати, визначенні за цими напрямами, відповідають проблемам національного розвитку і спрямовані на досягнення глобальних та національних Цілей Сталого Розвитку з особливим акцентом на національних та регіональних пріоритетах, визначених для України. Це, зокрема, Ціль 3 (Міцне здоров’я і благополуччя), Ціль 8 (Гідна праця та економічне зростання) та ціль 16 (Мир, справедливість та сильні інститути).

Дізнайтесь більше про цілі та завдання ООН в Україні

Brochure on United Nations in Ukraine UKR