b_1365_278_16777215_00_images_headers_sev.jpg

За цим тематичним напрямом Організація Об'єднаних Націй в Україні сприяє досягненню двох кінцевих результатів у таких сферах: розбудова життєстійкості громад, зокрема жінок, чоловіків та дітей ВПО і найбільш уразливих груп населення, постраждалих від конфлікту на сході країни; посилення соціальної згуртованості у громадах, постраждалих від конфлікту. Приділяючи особливу увагу сходу України, Напрям 4 при цьому сприяє всім іншим групам результатів, оскільки наголошує на комплексному підході до безпеки людини й передбачає реагування на конкретні виклики в царині розвитку, що стосуються розбудови соціальної єдності, миру і стабільності на решті території України.

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 4.

Станом на 2022 рік громади, включаючи їх найбільш уразливих осіб і ВПО, є більш стійкими та на засадах рівності отримують переваги від більшої соціальної єдності, якісних послуг та підтримки відновлення

Узгодження з національним порядком денним:
Концепція Державної Цільової програми «Відновлення та розбудова миру у східних областях України»; Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року.

Узгодження з ЦСР:
1, 3, 5, 8, 10, 16

Установи-виконавці ООН:
ВПП, МОМ, МОП, ООН Жінки, ПРООН, УВКБ ООН, УВКПЛ, ФАО, ЮНФПА, ЮНІСЕФ

Уразливі групи:
ВПО, жінки, діти, жертви катувань, літні люди, колишні учасники бойових дій, жінки – жертви гендерно зумовленого насильства.За цим кінцевим результатом ООН у співробітництві з національними урядовими установами, громадянським суспільством та іншими партнерами має намір сприяти:

  • покращенню координації між державними, недержавними та міжнародними установами у реалізації гуманітарних заходів, а також заходів з відновлення та розвитку;
  • підвищенню ефективності роботи органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів і органів юстиції у реалізації заходів з відновлення та забезпеченні правосуддя і безпеки на рівні громад;
  • посиленню відчуття безпеки серед жінок, чоловіків і дітей ВПО та інших категорій населення, постраждалих від конфлікту,
    а також зміцненню довіри до урядових установ;
  • підвищенню участі жінок у процесах відновлення, попередженні конфліктів та їх вирішенні;
  • налагодженню на національному рівні діалогу з питань примирення і соціальної єдності;
  • поширенню співробітництва між групами населення, постраждалими від конфлікту (ВПО, приймаючими громадами, населенням територій, контрольованих і неконтрольованих Урядом України), у розробці програм відновлення, орієнтованих на громаду.

Читайте більше у "Рамковій програмі партнерства 2018–2022"