b_1365_278_16777215_00_images_headers_dv.jpg

За цим напрямом ООН підтримуватиме системний та інституційний потенціал національних, регіональних і місцевих органів управління; посилення підзвітності управління, верховенства права і громадської участі; підвищення оперативності реагування національної політики і громадських послуг на потреби носіїв прав.

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 3.

Станом на 2022 рік чоловіки і жінки, дівчата та хлопці беруть учать у прийнятті рішень, користуються правами людини, гендерної рівності, мають доступ до ефективних, прозорих та недискримінаційних громадських послуг

Узгодження з національним порядком денним:
Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», Національна антикорупційна стратегія (2014-2017 рр.), Національна стратегія у сфері прав людини (2015–2020 рр.) та Національний план дій, Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я (2015–2020 рр.), Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків (2017–2021 рр.)

Узгодження з ЦСР:
4, 5, 10, 16

Установи-виконавці ООН:
ВООЗ, МОМ, ООН Жінки, Програма Волонтери ООН, ПРООН, УВКПЛ, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, ЮНОПС, ЮНФПА

Уразливі групи:
ВПО, жінки, молодь, літні люди, ЛЖВ, мігранти, жертви торгівлі людьми, біженці, національні меншини, зокрема роми

ООН разом із партнерами працюватиме для досягнення наступних результатів:

  • підвищення рівня обізнаності та спроможності носіїв прав, зокрема найбільш маргіналізованих і уразливих, щодо отримання захисту та ефективного доступу до якісних державних послуг;
  • посилення спроможності та ефективності національних правозахисних установ та інструментів;
  • зміцнення верховенства права, зокрема посилення здатності судової системи ефективно реагувати на порушення прав людини і забезпечувати відповідність практики правоохоронної та пенітенціарної систем міжнародним нормам у галузі прав людини;
  • покращання обізнаності населення України про права людини, ефективний доступ і можливість використання роботи правозахисних інституцій та посилення захисту прав людини;
  • посилення спроможності обласних органів влади щодо планування, фінансування та реалізації регіональної політики та регіональних планів;
  • підвищення довіри та розвиток співробітництва між членами громад та місцевою владою у вирішенні питань, пов’язаних з місцевим розвитком;
  • посилення здатності до участі та впливу груп, маргіналізованих або виключених із соціально-економічного життя, зокрема жінок та молоді, на суспільно-політичне обговорення та реалізацію реформ у сфері врядування.

Читайте більше у "Рамковій програмі партнерства 2018–2022"