Ґендерна рівність знаходиться в самому серці прав людини і цінностей Організації Об'єднаних Націй. Фундаментальний принцип Статуту Організації Об'єднаних Націй, прийнятий світовими лідерами в 1945 році, називається «рівні права чоловіків і жінок», захищає та заохочує до дотримання прав жінок у всіх державах.

Україна долучилась до головних міжнародних зобов`язань щодо забезпечення гендерної рівності, включаючи Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW,1980) та її Факультативного протоколу, Пекінську декларацію та Платформу Дій (1995); встановила національні законодавчі та політичну систему для гендерної рівності, включаючи Державну програму щодо забезпечення рівних прав та можливостей для чоловіків та жінок (до 2016), а також Національний план дій «Жінки, Мир та Безпека» (2016) у якості додатку до Резолюції Ради Безпеки 1325.

Незважаючи на вжиті заходи жінки досі стикаються з перешкодами у здійсненні своїх політичних, економічних та соціальних прав. Випадки насильства щодо жінок та дівчат, включаючи побутове та сексуальне насильство, залишаються нагальним питанням, що створює перепони для повної реалізації їхнього потенціалу. Рівень залученості жінок до процесу прийняття рішень залишається дуже низьким і зосереджений переважно у низькооплачуваних галузях економіки з обмеженим доступом до високих управлінських позицій в усіх секторах економіки. Натомість жінки переважно задіяні до виконання побутових обов`язків, маючи обмежений контроль над дохідною частиною та ресурсами.

Сьогодні гендерна дискримінація посилюється в зв'язку з анексією Криму, військовим конфліктом на Сході України, економічною та соціальною кризою та вжитими Урядом України заходами суворої економії з метою її подолання.

Жінки і діти складають дві третини з 1,6 млн. офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Вони стикаються з труднощами при здійсненні своїх економічних і соціальних прав: доступом до робочих місць, медичного обслуговування, житла, соціальних послуг та пільг. Жінки несуть відповідальність за забезпечення соціального добробуту та забезпечують побутові потреби. Порушення принципу верховенства права та економічні труднощі посилюють вразливість до випадків сексуального насильства і торгівлі людьми.

Просування гендерної рівності в якості рушійної сили сталого розвитку країни, система ООН в Україні підтримує Уряд, Парламент і громадянське суспільство, щоб забезпечити політичну, соціальну і економічну участь жінок з метою прискорити розширення прав і можливостей жінок, а також зміцнити їх роль в процесі здійснення національних реформ, забезпечити дотримання Україною міжнародних договірних зобов'язань і досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року.

Гендерна тематична група ООН (ГТГ ООН) - один з ключових міжвідомчих механізмів ООН - включає координаторів з гендерних питань з агенцій ООН і Офісу Резидента-Координатора системи ООН в Україні та працює для просування, полегшення і підтримки здійснення гендерної проблематики в рамках всієї системи ООН в Україні.

Гендерна Тематична Група - це загальний форум для всіх установ, фондів і програм Організації Об'єднаних Націй для обміну інформацією і досвідом з урахуванням гендерних факторів. Група прагне до створення ефективного партнерства та діалогу між ООН, Урядом, Парламентом і громадянським суспільством в області гендерної рівності та прав жінок в Україні.

У 2016 році Група планує сконцентруватись на наступному:

- Підтримувати виконання і контроль національних і міжнародних зобов'язань щодо забезпечення гендерної рівності, в тому числі Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації (CEDAW), Пекінської платформи дій, резолюції Ради Безпеки ООН з питань становища жінок, миру і безпеки;

- Впроваджувати гендерні підходи в оцінці Рамкової програми партнерства ООН (2012-2016), а також в процесі розробки наступної програми (2017- 2020) з повним залученням гендерних організацій та жіночих груп;

- Об`єднати зусилля з партнерами по підвищенню обізнаності, здійсненню інформаційної діяльності щодо забезпечення гендерної рівності, прав жінок і дівчат.

Основні факти

У 2014 році середня заробітна плата жінок становила 76,3% від середньої заробітної плати чоловіків

Жіноча пенсія становить 67% від чоловічої пенсії.

У 2013 році жінкам належало 20-22% малих і середніх підприємств, і лише 2% - великих

Жінки і діти складають дві третини від 1,6 мл. офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

Щороку реєструється близько 90000 випадків насильства відносно до жінок

Ключові факти та цифри

Стислі факти щодо насильства

UNITE Campaign Banner

 16 днів Інфобюлетень