Ґендерна рівність знаходиться в самому серці прав людини і цінностей Організації Об'єднаних Націй. Фундаментальний принцип Статуту Організації Об'єднаних Націй, прийнятий світовими лідерами в 1945 році, називається «рівні права чоловіків і жінок», захищає та заохочує до дотримання прав жінок у всіх державах.

Україна долучилась до головних міжнародних зобов`язань щодо забезпечення гендерної рівності, включаючи Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW,1980) та її Факультативного протоколу, Пекінську декларацію та Платформу Дій (1995); встановила національні законодавчі та політичну систему для гендерної рівності, включаючи Державну програму щодо забезпечення рівних прав та можливостей для чоловіків та жінок (до 2016), а також Національний план дій «Жінки, Мир та Безпека» (2016) у якості додатку до Резолюції Ради Безпеки 1325.

Незважаючи на вжиті заходи жінки досі стикаються з перешкодами у здійсненні своїх політичних, економічних та соціальних прав. Випадки насильства щодо жінок та дівчат, включаючи побутове та сексуальне насильство, залишаються нагальним питанням, що створює перепони для повної реалізації їхнього потенціалу. Рівень залученості жінок до процесу прийняття рішень залишається дуже низьким і зосереджений переважно у низькооплачуваних галузях економіки з обмеженим доступом до високих управлінських позицій в усіх секторах економіки. Натомість жінки переважно задіяні до виконання побутових обов`язків, маючи обмежений контроль над дохідною частиною та ресурсами.

Сьогодні гендерна дискримінація посилюється в зв'язку з анексією Криму, військовим конфліктом на Сході України, економічною та соціальною кризою та вжитими Урядом України заходами суворої економії з метою її подолання.

Жінки і діти складають дві третини з 1,6 млн. офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Вони стикаються з труднощами при здійсненні своїх економічних і соціальних прав: доступом до робочих місць, медичного обслуговування, житла, соціальних послуг та пільг. Жінки несуть відповідальність за забезпечення соціального добробуту та забезпечують побутові потреби. Порушення принципу верховенства права та економічні труднощі посилюють вразливість до випадків сексуального насильства і торгівлі людьми.

Просування гендерної рівності в якості рушійної сили сталого розвитку країни, система ООН в Україні підтримує Уряд, Парламент і громадянське суспільство, щоб забезпечити політичну, соціальну і економічну участь жінок з метою прискорити розширення прав і можливостей жінок, а також зміцнити їх роль в процесі здійснення національних реформ, забезпечити дотримання Україною міжнародних договірних зобов'язань і досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року.

Гендерна тематична група ООН (ГТГ ООН) - один з ключових міжвідомчих механізмів ООН - включає координаторів з гендерних питань з агенцій ООН і Офісу Резидента-Координатора системи ООН в Україні та працює для просування, полегшення і підтримки здійснення гендерної проблематики в рамках всієї системи ООН в Україні.

Гендерна Тематична Група - це загальний форум для всіх установ, фондів і програм Організації Об'єднаних Націй для обміну інформацією і досвідом з урахуванням гендерних факторів. Група прагне до створення ефективного партнерства та діалогу між ООН, Урядом, Парламентом і громадянським суспільством в області гендерної рівності та прав жінок в Україні.

У 2016 році Група планує сконцентруватись на наступному:

- Підтримувати виконання і контроль національних і міжнародних зобов'язань щодо забезпечення гендерної рівності, в тому числі Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації (CEDAW), Пекінської платформи дій, резолюції Ради Безпеки ООН з питань становища жінок, миру і безпеки;

- Впроваджувати гендерні підходи в оцінці Рамкової програми партнерства ООН (2012-2016), а також в процесі розробки наступної програми (2017- 2020) з повним залученням гендерних організацій та жіночих груп;

- Об`єднати зусилля з партнерами по підвищенню обізнаності, здійсненню інформаційної діяльності щодо забезпечення гендерної рівності, прав жінок і дівчат.

Основні факти

У 2014 році середня заробітна плата жінок становила 76,3% від середньої заробітної плати чоловіків

Жіноча пенсія становить 67% від чоловічої пенсії.

У 2013 році жінкам належало 20-22% малих і середніх підприємств, і лише 2% - великих

Жінки і діти складають дві третини від 1,6 мл. офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

Щороку реєструється близько 90000 випадків насильства відносно до жінок

[accordion]
[item title="Національні документи"]

LAW ON EQUAL RIGHTS AND OPPORTUNITIES OF WOMEN NAD MEN

-Law on Equal Rights and Opportunities of Women and Men 2005

NEW AMENDMENTS PROPOSED BY THE DRAFTS LAWS

-Draft Law on introducing amendments to some legislative act of Ukraine (on ensuring equal rights and opportunities of women and men in election processes) No 1446 on 12.12.2014

-Draft Law on introducing amendments to some laws of Ukraine on ensuring equal rights and opportunities of women and men No 1445 on 11.12.2014

ELECTION PROCESS

-The Law on Political Parties of Ukraine, 2001

-The Law on Local Elections 2015

DECREE OF THE PRESIDENT

-Decree of the President on Improvement of Central and Local Authorities on Ensuring Equal Rights and Opportunities of Women and Men, 2005

NATIONAL ACTION PLAN ON EQUAL RIGHTS AND OPPORTUNITIES OF WOMEN AND MAN

-National Action Plan on Equal Rights and Opportunities of Women and Men up to 2016

LAW ON PREVENTING DOMESTIC VIOLENCE

-Law on Preventing Domestic Violence, 2001

FURTHER AMENDMENTS TO THE LAW

-Law of Ukraine on Amending Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Improvement of Legislation Combating Domestic Violence (2008)

-Amendments to Code of Administrative Offences (2010) (excerpts)

-Law of Ukraine on Amending Certain Legislative Acts on the Activities of the Ministry of Social Policy of Ukraine and Other Central Executive Bodies 2012

-Law of Ukraine on Amending Certain Legislative Acts in Accordance with the Newly Adopted Law on Free Judicial Aid 2012

-The President’s Decree on the Human Rights Strategy on 25 August 2015

HIGH LEVEL STRATEGIC DOCUMENTS

-Strategy 2020
-Government Of Ukraine – United Nations Partnership Framework 2012-2016
-Ukraine and the IMF: Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding
-EU-Ukraine Association Agreement
-Coalition Agreement [/item]

[item title="Міжнародні документи"]

UN TREATIES RELATED TO WOMEN

-Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
-The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)
-Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
-International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)
-International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR)
-Convention on the Political Rights of Women
-Convention on the Nationality of Married Women

CEDAW REPORTS

-Report of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women Fifty-fifth session (8 - 26 July 2013) Fifty-sixth session (30 September - 18 -October 2013) Fifty-seventh session (10-28 February 2014)
-Fourth and fifth periodic Ukraine periodic report to CEDAW

-Заключні зауваження Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW) до восьмої періодичної доповіді України від 3 березня 2017 року

WOMEN FOR PEACE

-UN Security Council Resolution # 2122 (2013)
-UN Security Council Resolution # 1889 (2009)
-UN Security Council Resolution # 1888 (2009)
-UN Security Council Resolution # 1820 (2008)
-UN Security Council Resolution # 1325 (2000)

THE BEIJING PROCESS AND RELATED DOCUMENTS

-Political declaration on the occasion of the 20th anniversary of the 4th World Conference on Women - 2015
-Beijing Declaration and Platform for Action - 1995 [/item]


[item title="Дослідження та публікації"]

BEIJING DECLARATION AND PLATFORM

-Gender Policy and Institutional Mechanisms of its Implementation in Ukraine. National review of Ukraine’s implementation of the Beijing Declaration and -Platform for Action and the outcomes of the Twenty-third special session of the General Assembly, September 2014, (English)

-Ukraine National Review. Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action (1995) and the outcomes of the twenty-third special session of the General Assembly (2000) in the context of the twentieth anniversary of the Fourth World Conference on Women and the adoption of the Beijing -Declaration and Platform for Action (2015), April 2014, (English)

MDG UKRAINE

-Millennium Development Goals Ukraine 2015
-Millennium Development Goals Ukraine 2014
-Post-2015 Ukraine: The Future We Want
-Other UNDP Publications: UNDP Ukraine Library

CEDAW

-Surveys, conducted in the framework of preparation of the eighth periodic report on the implementation in Ukraine of the UN Convention on the elimination of all forms of discrimination against women, 2014, UNFPA
-The last Alternative report was prepared in 2008 by the Women’s Consortium of Ukraine’s Network
-Prevention and Combating Discrimination: Recommendations for Lawyers, CoE, 2015
-Guidelines for officials of government and local authorities on prevention and combating discrimination in Ukraine, IOM, 2014

DOMESTIC VIOLENCE AND GBV

-Incidence of violence against girls and women, 2014, UNFPA
-GBV Infographics ENG
-GBV prevalence survey EN
-Monitoring of Judicial Practice for Criminal, Civil and Administrative Offenses Related To Domestic Violence, UNDP, 2014
-Compliance of selected Ukrainian laws with the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention), CoE, 2015
-CoE Project Publications “Preventing and combating violence against women and domestic violence in Ukraine”

HUMAN RIGHTS

-2014 Annual Report of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights
-UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine Reports 2014-2015
-Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Report on the human rights situation in Ukraine 1 December 2014 to 15 February 2015
-Ukrainian Helsinki Human Rights Union, Human Rights Report, Ukraine, 2015

WOMEN AND ECONOMY

-Analytical research on women’s participation in the labour force in Ukraine, 2012, UNFPA
-Analytical Report: Research on Conditions for Economic Empowerment of Women in Ukraine as a Contributing Factor to Gender Equality, 2012, OSCE
-Inequality in Ukraine: Scale and Possibility of Impact. 2012, Institute of Demography and Social Studies of the NACU

VULNERABLE CATEGORIES OF WOMEN

-Situation of Older Women in Ukraine. Analytical Report, 2014, UNFPA
-Child Marriage in Ukraine, UNFPA
-Child Marriage in Ukraine_Summary
-Child Marriage in Ukraine_Overview
-Comprehensive Study on Rural Women Rights in Ukraine, UNDP, 2015
-Summary of the new study on rural women rights in English

UNFPA UKRAINE RESEARCHES

-Analytical research on women’s participation in the labour force in Ukraine
-Family and Family Relations in Ukraine: modernity and development trends
-Incidence of violence against girls and women
-Surveys, conducted in the framework of preparation of the eighth periodic report on the implementation in Ukraine of the UN Convention on the elimination of all forms of discrimination against women
-FACT SHEET AND CALENDAR OF EVENTS for "16 Days of Activism against Gender-Based Violence" Campaign

IDPs

-Assessment of needs of internally displaced women and older persons in Ukraine, UNFPA, 2015
-Gender and oblast disaggregated statistics on the IDPs is provided by the Ministry of Social Policy (its Department on Social Services for the IDPs) by request

MATERNITY AND WOMEN’S HEALTH

-Institutional Research Socio-demographic and Medical Determinants of the Risk of Mother-to-child Transmission of HIV in Ukraine. Annotated Report, UNICEF, 2014
-Population Size Estimate of Drug Addicted Women of Reproductive Age and Drug Addicted Pregnant Women in Ukraine. Analytical Report on the Study -Findings, UNICEF, 2014
-Population Size Estimate of Drug Addicted Women of Reproductive Age and Drug Addicted Pregnant Women in Ukraine, UNICEF

WOMEN IN POLITICS

-Women in Ukrainian Politics: Challenges and Perspectives. 2015, International Centre for Political Studies
-Women in Political and Public Life: Prejudice, Opportunities, Prospects. A national survey, conducted by the Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation together with the Ukrainian Sociology Service by the request of the International Centre for Policy Studies, 2014-2015
-Women in Politics of Ukraine on Local Level: Challenges and Participations. Analytical Report, Women’s Consortium of Ukraine (WCU), 2014
-Gender Monitoring of Parliamentary Elections-2014, Report. USAID, WCU, 2014
-Gender Monitoring of Parliamentary Elections of 2014. Comparative Analysis. Women’s Consortium of Ukraine (WCU), 2014 , (Ukrainian)
-Ukraine Gender Assessment, 2014, International Foundation for Electoral Systems, (English)
-Will the 30% gender quota be implemented on the local elections 2015? T. Malkova. Survey of the International Centre for Political Study. (Ukrainian)
-Women in Politics: Opinion of Voters. NDI, 2015. (Ukrainian)

WOMEN AND CONFLICT

-Voices from Ukraine: Civil Society as a Driver for Peace Strengthening the Role and Contribution of Ukrainian Women in Conflict Prevention, Resolution, -Peacebuilding and Reconciliation, September 2014. WOMEN’S INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE & FREEDOM (English)
-Maidan. Women's Business. 2014, Ukrainian Women’s Fund (Ukrainian)
-Gender Dimensions of the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine’s Monitoring: One Year of Progress

WOMEN IN MASS MEDIA

-Institute of Mass Media conducted Gender Monitoring of mass media in 2014 (only in Ukrainian_
-Interview on gender misbalance in mass media (2 September 2015), (in Ukrainian)

GENDER BUDGETING

-Gender Responsive Budgeting: Gender Analysis of State Funded Programmes. Guidelines for officials of governmental and local authorities, UN Women and other partners, (Ukrainian)

GENERAL REPORTS, RISKS AND NEEDS ASSESSMENTS MADE BY THE UN IN UKRAINE

-Final Report on Humanitarian Aid Distribution to Internally Displaced People in Ukraine, 2014-2015, UNDP
-Socio-economic Vulnerability and Risk Assessment, 2015,UNDP
-Recovery and Peacebuilding Assessment: Analysis of Crisis Impacts and Needs in Eastern Ukraine. Volume I: Synthesis report, 2014, (English)
-Recovery and Peacebuilding Assessment: Analysis of Crisis Impacts and Needs in Eastern Ukraine. Volume II: Full component reports, 2014, (English)

UKRAINIAN OFFICIAL STATISTICS (by the State Statistics Service)

-Regularly updated statistics on their website in Ukrainian and in English
-Women and Men of Ukraine, 2012, in Ukrainian
-Women, Children and Families of Ukraine, 2013, in English
-Ukraine in Figures 2013, 2014 and Statistical Yearbook of Ukraine 2013, in English
-Economic Activities in Ukraine 2013 and 2014, in English

UNFPA PUBLICATIONS

-Resource guide for Gender Theme Groups (GTGs)

USEFUL INFORMATION

-Bibliography of Studies and Surveys focusing on Gender and/or Women's Issues or that have a Gender component, RA, 1995-2015

[/item]

[/accordion]

Ґендерна рівність знаходиться в самому серці прав людини і цінностей Організації Об'єднаних Націй. Фундаментальний принцип Статуту Організації Об'єднаних Націй, прийнятий світовими лідерами в 1945 році, називається «рівні права чоловіків і жінок», захищає та заохочує до дотримання прав жінок у всіх державах.

Україна долучилась до головних міжнародних зобов`язань щодо забезпечення гендерної рівності, включаючи Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW,1980) та її Факультативного протоколу, Пекінську декларацію та Платформу Дій (1995); встановила національні законодавчі та політичну систему для гендерної рівності, включаючи Державну програму щодо забезпечення рівних прав та можливостей для чоловіків та жінок (до 2016), а також Національний план дій «Жінки, Мир та Безпека» (2016) у якості додатку до Резолюції Ради Безпеки 1325.

Незважаючи на вжиті заходи жінки досі стикаються з перешкодами у здійсненні своїх політичних, економічних та соціальних прав. Випадки насильства щодо жінок та дівчат, включаючи побутове та сексуальне насильство, залишаються нагальним питанням, що створює перепони для повної реалізації їхнього потенціалу. Рівень залученості жінок до процесу прийняття рішень залишається дуже низьким і зосереджений переважно у низькооплачуваних галузях економіки з обмеженим доступом до високих управлінських позицій в усіх секторах економіки. Натомість жінки переважно задіяні до виконання побутових обов`язків, маючи обмежений контроль над дохідною частиною та ресурсами.

Сьогодні гендерна дискримінація посилюється в зв'язку з анексією Криму, військовим конфліктом на Сході України, економічною та соціальною кризою та вжитими Урядом України заходами суворої економії з метою її подолання.

Жінки і діти складають дві третини з 1,6 млн. офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Вони стикаються з труднощами при здійсненні своїх економічних і соціальних прав: доступом до робочих місць, медичного обслуговування, житла, соціальних послуг та пільг. Жінки несуть відповідальність за забезпечення соціального добробуту та забезпечують побутові потреби. Порушення принципу верховенства права та економічні труднощі посилюють вразливість до випадків сексуального насильства і торгівлі людьми.

Просування гендерної рівності в якості рушійної сили сталого розвитку країни, система ООН в Україні підтримує Уряд, Парламент і громадянське суспільство, щоб забезпечити політичну, соціальну і економічну участь жінок з метою прискорити розширення прав і можливостей жінок, а також зміцнити їх роль в процесі здійснення національних реформ, забезпечити дотримання Україною міжнародних договірних зобов'язань і досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року.

Гендерна тематична група ООН (ГТГ ООН) - один з ключових міжвідомчих механізмів ООН - включає координаторів з гендерних питань з агенцій ООН і Офісу Резидента-Координатора системи ООН в Україні та працює для просування, полегшення і підтримки здійснення гендерної проблематики в рамках всієї системи ООН в Україні.

Гендерна Тематична Група - це загальний форум для всіх установ, фондів і програм Організації Об'єднаних Націй для обміну інформацією і досвідом з урахуванням гендерних факторів. Група прагне до створення ефективного партнерства та діалогу між ООН, Урядом, Парламентом і громадянським суспільством в області гендерної рівності та прав жінок в Україні.

У 2016 році Група планує сконцентруватись на наступному:

- Підтримувати виконання і контроль національних і міжнародних зобов'язань щодо забезпечення гендерної рівності, в тому числі Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації (CEDAW), Пекінської платформи дій, резолюції Ради Безпеки ООН з питань становища жінок, миру і безпеки;

- Впроваджувати гендерні підходи в оцінці Рамкової програми партнерства ООН (2012-2016), а також в процесі розробки наступної програми (2017- 2020) з повним залученням гендерних організацій та жіночих груп;

- Об`єднати зусилля з партнерами по підвищенню обізнаності, здійсненню інформаційної діяльності щодо забезпечення гендерної рівності, прав жінок і дівчат.

Основні факти

У 2014 році середня заробітна плата жінок становила 76,3% від середньої заробітної плати чоловіків

Жіноча пенсія становить 67% від чоловічої пенсії.

У 2013 році жінкам належало 20-22% малих і середніх підприємств, і лише 2% - великих

Жінки і діти складають дві третини від 1,6 мл. офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

Щороку реєструється близько 90000 випадків насильства відносно до жінок

Ключові факти та цифри

Стислі факти щодо насильства

UNITE Campaign Banner

 16 днів Інфобюлетень