b_1365_278_16777215_00_images_headers_rdp.jpg

За цим напрямом Організація Об'єднаних Націй звертатиме увагу на вирішення проблем соціального захисту, інклюзії та людського розвитку. Ширший доступ і якісніші механізми соціального захисту будуть сприяти активнішій участі найбільш незахи щених і уразливих груп населення у соціально-економічних процесах задля забезпечен ня безпеки їх сімей, розвитку їх потенціалу та сприяння процвітанню країни.

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.

Станом на 2022 рік чоловіки, жінки, хлопці та дівчата отримують переваги справедливого доступу до інтегрованого соціального захисту, універсальних медичних послуг та якісної освіти

Узгодження з національним порядком денним:
Концепція національної комплексної системи соціального захисту в Україні, Національна антикорупційна стратегія (2014-2017 рр.), Стратегія у сфері прав людини, Національний план заходів щодо протидії торгівлі людьми (2016–2020 рр.), Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків (2017–2021 рр.), Стратегія подолання бідності, Національна рамка кваліфікацій

Узгодження з ЦСР:
1, 3, 4, 8, 10

Установи-виконавці ООН:
ВООЗ, МОМ, МОП, ПРООН, ЮНЕЙДС, ЮНІСЕФ, ЮНОПС, ЮНФПА, ЮНЗ ООН

Уразливі групи:
Сім’ї, що живуть за межею бідності; люди з інвалідністю, ВПО; діти, підлітки та молодь (зокрема молоді дівчата) у групах ризику; літні люди; особи, позбавлені волі, жертви торгівлі людьми; люди, що живуть з ВІЛ і ТБ, особи, позбавлені волі, жертви торгівлі людьми, трудові мігранти.

ООН разом із партнерами працюватиме для досягнення таких результатів:

  • підтримку розвитку національної комплексної системи соціального захисту і надання соціальних послуг;
  • підтримку реалізації реформи державної системи охорони здоров’я та доступу до ліків і вакцин;
  • заохочення здорового способу життя й активного старіння;
  • покращення доступу до дошкільної освіти, особливо для вразливих груп і категорій населення, постраждалих від конфлікту, і підвищення якості освіти, що передбачає навчання навичкам безпечної життєдіяльності та безпечне середовище навчання.

Читайте більше у "Рамковій програмі партнерства 2018–2022"