b_1354_276_16777215_00_images_headers_steczr.jpg

Задля досягнення сталого економічного зростання Організація Об'єднаних Націй в Україні сприяє досягненню трьох кінцевих результатів, зосереджених на таких сферах: удосконалення законодавчого поля для сталого розвитку підприємств, особливо малих та середніх; сприяння зайнятості шляхом інтенсифікації інвестицій і рівного доступу до підприємництва та працевлаштування для жінок і чоловіків, зокрема з уразливих груп; удосконалення схем фінансування для підтримки розвитку сільського господарства і бізнесу в сільській місцевості; сталий та інклюзивний економічний розвиток, що враховує екологічні вимоги.

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.1.

Станом на 2022 рік усі жінки та чоловіки, особливо молоді, отримують переваги справедливого ринку праці, доступу до гідних робочих місць та економічних можливостей

Узгодження з національним порядком денним:
Програма гідної праці МОП для України (2016–2019 рр.), Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (2017–2021 рр.), Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», Стратегія подолання бідності (2017–2020 рр.), Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки

Узгодження з ЦСР:
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Установи-виконавці ООН:
ВПП, ЄЕК ООН, МОП, МОМ, ООН Жінки, ПРООН, ЮНФПА, ЮНІСЕФ, ЮНІДО, ЮНОПС, ФАО

Уразливі групи:
молодь, жінки, особи з інвалідністю, ВПО, мігранти, особи, що мешкають у сільській місцевості, жінки, які зазнають численних форм дискримінації.

ООН разом із партнерами працюватиме для сприяння таким змінам у цій сфері:

 • створення більш сприятливого законодавчого поля для інвестицій та розвитку сталих підприємств, підприємництва та інноваційної діяльності;
 • швидке реагування політики зайнятості, законодавства та інвестицій на потреби жінок і чоловіків з уразливих груп населення;
 • зменшення диспропорцій у регіональному розвитку, особливо в сільській місцевості;
 • зміцнення спроможності національних установ і регіональних органів влади для сприяння розвитку села та розвитку підприємництва;
 • посилення співпраці об’єднань роботодавців і бізнесових асоціацій з Урядом України в розробленні стратегій та заходів, що передбачають створення робочих місць;
 • підвищення рівня працевлаштування та доступу до підприємництва;
 • економічне розширення прав і рівні стандарти зайнятості чоловіків та жінок, у тому числі з уразливих груп;
 • розширення ринку праці та підвищення його інклюзивності, особливо щодо молоді, жінок, ВПО та населення районів, що постраждали від конфлікту.

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.2.

Станом на 2022 рік національні установи, приватні підприємства та громади впроваджують гендерно адаптовані програми і заходи для забезпечення сталого управління природними ресурсами, збереження екосистем, адаптації до наслідків зміни клімату та їх пом’якшення, а також створення «зелених» робочих місць.

Узгодження з національним порядком денним:
Стратегія національної екологічної політики України на період до 2020, Національний план дій з екологічної безпеки (2016-2020)

Узгодження з ЦСР:
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15

Установи-виконавці ООН:
ВООЗ, ЄЕК ООН, ПРООН, ФАО, ЮНІСЕФ, ЮНІДО, ЮНЕП

Уразливі групи:
Люди, що живуть у промислово розвинених та урбанізованих районах, та ті, що живуть у сільськогосподарських районах.

За цим кінцевим результатом ООН працюватиме у напрямах:

 • вдосконалення нормативної бази та політики, що сприяють реалізації заходів з адаптації до наслідків зміни клімату та їх пом’якшення, зокрема щодо енергоефективності;
 • створення більш сприятливого середовища для розвитку «зеленої» економіки та підприємств, безпечних для клімату;
 • зміцнення спроможності цільових міністерств і відомств щодо раціонального управління природними ресурсами та їх використання, а також збереження екосистем;
 • інтеграція ЦСР та цілей забезпечення стійкості громад до негативних зовнішніх впливів у планування регіонального та місцевого розвитку.

Читайте більше про ключові напрямки роботи Організації Об'єднаних Націй в Україні відповідно до "Рамкової програми партнерства 2018–2022"