У публікації Програми Розвитку ООН розкриваються екологічні, економічні та соціальні аспекти концепції сталого розвитку.

Download file

Новий звітНезалежного механізму звітування (НМЗ) Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” (ПВУ) щодо України демонструє, що попри нещодавні політичні ускладнення був досягнутий помітний прогрес в ухваленні законів для покращення доступу до інформації у володінні органів влади.

Download file

Останні документи, звіти, інформаційні бюлетені та публікації щодо надання Організацією Об`єднаних Націй гуманітарної допомоги в Україні.

15 вересня 2017 року - Уряд України представив Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», яка визначає базові показники для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР).  У доповіді представлені результати адаптації 17 глобальних ЦСР з уарахуванням специфіки національного розвитку.

Цей огляд відображає загальне розуміння гуманітарної групи країни щодо кризи, враховуючи найбільш гострі гуманітарні потреби та оцінну кількість людей, яким потрібна допомога.

Download file

Гуманітарна група країни разом з урядом України у лютому 2016 року звернулися до донорів щодо фінансування Плану гуманітарного реагування на 2016 рік.

Download file

Звіт щодо оцінки відновлення та розбудови миру на Східній Україні (ОВРМ) є спільним доробком Європейського Союзу, Організації Об’єднаних Націй та Групи світового банку.

Download file

Звіт щодо оцінки відновлення та розбудови миру на Східній Україні (ОВРМ) є спільним доробком Європейського Союзу, Організації Об’єднаних Націй та Групи світового банку.

Download file

Представництво ООН в Україні пропонує ознайомитися з Новою  програмою розвитку міст українською мовою.     

У березні 2014 року Управління Верховного комісара Організації Об`єднаних Націй з прав людини розпочало в Україні моніторингову місію з оцінки та звітування щодо ситуації з правами людини.

Публікація містить аналіз результатів дослідження «Молодь України-2015», зокрема аналіз соціального розвитку сучасної молоді, механізмів самореалізації, залучення та участі молоді у суспільних проце-сах та громадському житті, аналіз поточного стану молоді і діяльності молодіжних організацій.

Download file

25 вересня 2015 року 193 держави-члени Організації Об’єднаних Націй прийняли нову глобальну програму із забезпечення сталого майбутнього до 2030 року. Про що конкретно йдеться у кожній з 17-ти Цілей? Дізнайся з публікації українською мовою.

Download file

Національна доповідь висвітлює стан досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) в Україні та базується на широкому колі інформаційних, аналітичних і статистичних матеріалів.

Download file

The United Nations in Ukraine works with the Government and the people of Ukraine to build a culture of dignity, through understanding of and respect for human rights, towards a peaceful and transformed Ukraine. 

До дня 70-річчя Організації Об`єднаних Націй Представництво ООН в Україні опублікувало інформаційний матеріал, що висвітлює партнерство та співпрацю між ООН та Україною.

Download file

У грудні 2014 року на замовлення Організації Об’єднаних Націй компанія GfK Ukraine провела загальнонаціональне дослідження стану волонтерства в Україні. Волонтерська організація «Альтернатива В» та «Український Форум Благодійників» взяли активну участь у підготовці дослідження.

До 16-денної кампанії протидії насильству щодо жінок, Представництво ООН в Україні спільно з Фондом народонаселення ООН та Фондом Жінки ООН створило інформаційний бюлетень, котрий містить факти та статистику щодо протидії гендерному насильству в Україні.

Download file

У грудні 2014 року на замовлення Організації Об’єднаних Націй компанія GfK Ukraine провела загальнонаціональне дослідження стану волонтерства в Україні. Волонтерська організація «Альтернатива В» та «Український Форум Благодійників» взяли активну участь у підготовці дослідження. Дослідження проводилося по всій Україні, включаючи території, які знаходяться в зоні АТО, але за винятком Криму, 20-26 листопада 2014 року, за допомогою ме- тодології CATI (телефонні інтерв’ю, дзвінки на мобільні номери). Було опитано 1000 респондентів у віці від 16 років і старше. Вибірка репрезентативна населенню України (за винятком Криму) за регіоном, розміром населеного пункту, статтю та віком, згідно даних Державної служби статистики станом на 1 січня 2013 року. Згідно висновків дослідження, українці визнають ве- лику роль волонтерського руху в суспільних процесах: 62% визнають роль волонтерів у політичних змінах останнього року, 85% вважають, що волонтерський рух допомагає зміцненню миру, а 81% схильні вважати волонтерський рух обов’язковою складовою громадян- ського суспільства.

У короткому гіді презентовані швидкі та ефективні поради, як кожному незалежно від віку, статі чи професійної діяльності долучитись до впровадження Глобальних Цілей Сталого Розвитку у своїй спільноті.

Download file

У липні – вересні 2016 року в Україні були проведені 10 обласних консультацій з адаптації та локалізації Цілей сталого розвитку, метою яких було визначення пріоритетних Цілей та шляхів їх досягнення. Ця ініціатива об’єднала голоси людей з усіх куточків країни.

Дана підбірка містить аналітичні звіти, соціологічні дослідження та оцінку у галузі ґендерної політики та міжнародного законодавства у сфері дискримінації щодо жінок.

Київ, липень, 2016 - Звіт, підготовлений Міністерством економічного розвитку та торгівлі, за результатами проведення 4-х раундів консультацій щодо локалізації та адаптації 17 Цілей Сталого Розвитку.

Download file

На замовлення Фонду народонаселення ООН компанія GfK Ukraine в серпні-вересні 2014 року провела національно репрезентативне опитування щодо досвіду насильства серед жінок і дівчат.

Download file

20 липня 2016 - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державні обласні адміністрації за підтримки системи ООН в Україні розпочало проведення 10 регіональних  консультацій з адаптації та локалізації порядку денного з питань розвитку до 2030 року та 17 Цілей Сталого Розвитку.  Метою консультацій є стимулювання досягнення спільного розуміння Цілей Сталого Розвитку, їх актуальності в контексті національного розвитку України.

Загальна Декларація Прав Людини (ЗДПЛ) - декларація, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року представляє першоглобальне вираження прав, на які усі люди мають невід'ємне право. 

Download file

5 липня 2016 - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за підтрикм системи ООН в Україні проводить низку консультацій з адаптації та локалізації порядку денного з питань розвитку до 2030 року та 17 Цілей Сталого Розвитку. Метою даних консультацій є стимулювання досягнення спільного розуміння та оцінки Цілей Сталого Розвитку, їх актуальності в контексті національного розвитку України.

Конвенція ООН про права дитини - це угода між країнами, в якій записано, як уряд кожної країни має дбати про дітей.

Download file

Дана підбірка містить актуальні публікації, звіти та інші інформаційні матеріали, що висвітлюють гуманітарну допомогу від Всесвітньої Продовольчої Програми ООН в Україні.

Статут ООН— міжнародна угода, що засновуєООН. Документ підписаний 26 червня 1945 року в Сан-Франциско на заключному засіданні Конференції Об'єднаних Націй зі створення Міжнародної Організації п'ятдесятьма державами.

Download file

21 червня 2016 - Якими є найактуальніші проблеми розвитку України та які існують шляхи їх вирішення? Під час  одноденного воркшопу з написання матеріалів для мас-медіа про Цілі сталого розвитку Представництво ООН в Україні надає можливість докладніше дізнатися про сучасні формати подання теми Цілей сталого розвитку у ЗМІ, поспілкуватися з провідними фахівцями про міжнародний та національний розвиток.

Серед тих демографічних процесів, що визначатимуть «соціально-демографічне обличчя» людства у поточному сторіччі, чільне місце посідає саме процес старіння населення. В останні десятиліття проблема демографічного старіння знаходиться в центрі уваги міжнародних організацій і відповідних міжнародних наукових центрів, що обумовлено принциповим впливом старіння населення на умови розвитку людства. Проте специфіка демографічного старіння та його соціально-економічні наслідки в країнах, які проходять складний етап трансформацій, досліджена недостатньо. Однак саме грунтовні дослідження з цієї проблематики повинні стати науково-методичним підґрунтям для вдосконалення та розвитку політики адаптації економічної й соціально-демографічної сфер до умов прогресуючого старіння населення.

23-24 травня у Стамбулі проходить перший в історії Всесвітній Гуманітарний Саміт, що обєднує світових лідерів, політиків, громадських діячів, активістів, волонтерів та молодь з усіх куточків світу. Дізнавайтесь більше про цю масштабну подію з пакету інформаційних матеріалів нижче.

Дане дослідження проводить поглиблений аналіз сучасних проблем ґендерної нерівності на вітчизняному ринку праці та характеризує її основні складові, а також досліджує можливості гармонійного поєднання працівниками зайнятості та сімейних обов’язків.

Представництво ООН в Україні радо публікує інформаційні матеріали - інфографіки, плакати та короткі посібники - для ознайомлення з темою сталого розвитку та, зокрема, Цілями Сталого Розвитку 2015-2030. Усі матеріали вільні для використання у рамках відкритих лекцій, семінарів, майстерень та інших заходів на тему сталого розвитку в Україні.

Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості: від теорії до практики.

Download file