Реформа сектору безпеки має враховувати відмінності в потребах безпеки чоловіків та жінок. Інтеграція ґендерних аспектів є ключовим фактором для забезпечення ефективності і підзвітності сектора безпеки для зміцнення місцевої ініціативи в процесі реформи і для забезпечення її легітимності. Урахування ґендерних аспектів в оборонному секторі сприяє збагаченню процесу підготовки нормативно-правових актів і структур національної оборони досвідом, знаннями як чоловіків, так і жінок. Посібник розглядає можливості врахування ґендерних факторів на основі міжнародних і національних зобов’язань щодо забезпечення ґендерної рівності та прав жінок (включаючи, але не обмежуючись ними Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (КЛДЖ), Резолюція 1325 Ради Безпеки ООН щодо жiнок, миру та безпеки і наступних резолюцій і т.д.)

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ