Мета цього дослідження – з’ясувати особливості участі жінок у воєнних діях в зоні АТО, виявивши як можливі успіхи, так і проблеми інтеграції жінок як військовослужбовиць. Для початку було проведено кабінетне дослідження ґендерних аспектів збройних сил, що включало аналіз статистичних даних залученості жінок до Збройних сил України, становище із інтеграцією жінок у військові структури,огляд відповідного законодавства тощо. По-друге, представлено результати експертних інтерв’ю про ґендерні аспекти інтеграції жінок в армію в Україні та ситуацію із жінками в зоні бойових дій. По-третє, проаналізовано медіа-репрезентації жінок в АТО. По-четверте, у результаті етнографічно- го дослідження у зоні АТО (спостереження, інтерв’ю із жінками і чоловіками, які беруть участь у бойових діях) з’ясовано юридичні ас- пекти участі жінок в АТО, ґендерний розподіл праці, побутові та медичні проблеми, з якими стикаються жінки тощо.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ