Мета цього посібника – допомогти працівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в проведенні ґендерного бюджетного аналізу. Хоча ґендерно-орієнтоване бюджетування (далі ҐОБ) охоплює повномасштабний процес – від аналізу до інтеграції ґендерних аспектів у всі етапи бюджетного процесу, посібник обмежується висвітленням чільних принципів проведення ґендерного бюджетного аналізу (ҐБА) – основи та відправної точки для подальшої роботи із включення ґендерної складової до програм та бюджетів. Посібник містить рекомендації щодо проведення ґендерного бюджетного аналізу і рекомендується до використання як довідковий матеріал паралельно із проведенням тренінгів або семінарів для спеціалістів із метою роз’яснення процесу аналізу. Посібник розроблений завдяки співробітництву міжнародних організацій та проектів, об’єднаних спільною метою – надати підтримку у впровадженні ҐОБ в Україні.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ