Після ухвалення Пекінської декларації та Платформи дій Україна досягла певного прогресу у сфері сприяння ґендерній рівності та розширення прав і можливостей жінок. Зокрема, було сформовано основні складові інституційного механізму забезпечення ґендерної рівності, законодавчу базу було приведено у відповідність до міжнародних стандартів. Набув розвитку потужний сектор громадських організацій, діяльність яких спрямована на уповноваження та захист прав жінок і забезпечення ґендерної рівності. Протягом 1995–2014 рр. в Україні вдалося створити систему запобігання та протидії ґендерному насильству. Одним із основних досягнень є створення нормативно-правової бази з питань ґендерної рівності, зокрема, ухвалення Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» (2005 р.).

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ