Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, або CEDAW, є міжнародно-правовим документом, який вимагає від країн ліквідації дискримінації щодо жінок в усіх сферах та заохочує надати жінкам рівних прав з чоловіками. CEDAW часто описують як міжнародний білль про права жінок. Конвенція CEDAW була ратифікована Україною у 1981 році, від цього часу реалізується в політиках та програмах Уряду України про ґендерну рівність та ліквідацію дискримінації щодо жінок. Особливо важливою вона є для молоді! Хоча CEDAW передусім спрямовано на захист «жінок», Конвенція є відображенням підходу до життя загалом, з вимогою до країн гарантувати жінкам і дівчатам рівні права у суспільстві і повсякденному житті.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ