Автори даного дослідження поставили за мету здійснити поглиблений аналіз сучасних проблем ґендерної нерівності на вітчизняному ринку праці та охарактеризувати її основні складові; дослідити можливості гармонійного поєднання працівниками зайнятості та сімейних обов’язків; проаналізувати особливості формування доходів українських жінок і чоловіків, зокрема оцінити обсяги неврахованої праці та внеску жінок, окреслити ставлення населення до явища дискримінації у сфері зайнятості та дослідити частоту його проявів. Результати дослідження дозволили сформувати ряд політичних рекомендацій та пропозицій щодо просування ґендерної рівності на ринку праці, визначити основні бар’єри, що стримують прогрес на шляху досягнення ґендерного паритету в суспільстві. Дане дослідження – яскравий приклад того, що увага до гендерних питань в Україні зростає.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ