Ця публікація доповнює попередні видання «Азбуки прав працюючих жінок і ґендерної рівності» та враховує важливі документи Міжнародної організації праці (МОП), зокрема Резолюцію про ґендерну рівність, справедливу оплату праці та охорону материнства, ухвалену 92-ю сесією Міжнародної конференції праці 2004 року. Головною метою проекту є сприяння зміцненню потенціалу державних органів влади і соціальних партнерів у сприянні ґендерній рівності та розширенню можливостей жінок у світі праці шляхом розробки, впровадження та моніторингу ґендерно-чутливої політики та програм зайнятості через підвищення обізнаності, поширення інформації та надання підтримки для розроблення і впровадження документів та інструментів з урахуванням місцевих особливостей, сприяння введенню практичних змін та пілотних програм.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ