У світлі тривалого економічного спаду український Уряд здійснив ряд змін до системи соціального забезпечення в 2014 і 2015 рр. Оцінка МОП спрямована на надання допомоги українському Уряду та соціальним партнерам у впровадженні заходів для підтримання системи соціального забезпечення в несприятливих соціально-економічних та політичних умовах. Даний звіт складається з наступних розділів. У Розділі 1 представлено поточну та прогнозовану економічну та фіскальну ситуацію в Україні та її наслідки для системи соціального забезпечення. У Розділі 2 здійснено аналіз змін, внесених протягом 2014–2015 рр. до системи соціального забезпечення. У Розділі 3 проведено огляд даних змін та обговорено політичні наслідки. Отримані з огляду рекомендації призначені для покращення ефективності політики гарантування базового захисту доходу для всіх.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ